Mirall trencat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 147 (36740 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda

Curs 2008-2009 1908-2008 Any Rodoreda

Lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda

FERRAN GADEA I GAMBÚS

ÍNDEX Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 9 10 11 12 12 14 15 17 17 19 20 20 21 21 24 24 26 28 28 30 31 32 32 33 34 34 35 35 35 36 37 37

1. El pròleg del llibre. . 1.1. Procés de composició 1.2. Plantejament. 1.3. Novel·la mirall 2. Estructura . .2.1. Primera part (I) 2.2. Segona part (II) 2.3. Tercera part (III) 3. Els espais . . . . . . . . .

3.1. Novel·la de Barcelona 3.2. La casa . . . . . . . . .

3.2.1. Interiors 3.2.2. El vestíbul 3.2.3. La sala 3.3. El jardí .

4. El temps i el tractament del temps. Època i vivències 4.1.Temps històric 4.2.Temps psicològic 5.1. Teresa Goday

5. Un món coral: els personatges . 5.2. SalvadorValldaura . 5.3. Sofia Valldaura i Goday 5.4. Eladi Farriols . 5.6. Armanda Valls 5.7. Pilar Segura . 5.8. Bàrbara 5.9. Maria . 5.10. Ramon 5.11. Jaume . . . . . . . . . . . 5.5. El notari Amadeu Riera

5.12. El professor de piano 5.13. La senyoreta Rosa . 5.14. El món del servei .

6. L’estil. Tècniques literàries 6.1. L’elecció d’un estil . 6.2. Tècniques literàries .

. . .

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

38 38 40 41 42 44 47 48 48 48 48 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 52 52 53 54 54 54 55 55 58 60 60 60 61 61 61 62 62 63 63

6.2.1. Formes de la descripció 6.2.2. Formes de la narració 6.2.3. La prosa poètica . 7. Un univers de símbols 7.1.1. Les violetes 7.1.2. L’orquídia 7.1.3. Les roses 7.1.4. El cirerer 7.1.5. El llorer 7.1.6. Els cedres 7.1.7. L’aigua 7.1.8. Les tórtores 7.2. Elsobjectes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. La natura: flors, arbres, ocells

7.2.1. L’armari japonès 7.2.2. El vano . 7.2.3. El vaixell . 7.3. El pas del temps . 7.3.1. El cor de sabó 7.3.2. Les joguines . 7.3.3. La gla del paraigua 7.3.4. Les minyones 7.4. Les joies . . 7.4.1. Una joia de valor 7.4.2. La perla grisa 7.4.3. Les arracades7.5. El mirall . . . 8. Una visió del món

9. Per debatre. Lectures i interpretacions 9.1. Josep Maria Castellet 9.2. Gabriel García Márquez 9.3. Pere Gimferrer 9.4. Carme Arnau . 9.5. Alex Broch . . . . . . .

9.6. Maria Campillo/Marina Gustà 9.7. Montserrat Palau 9.8. Joaquim Molas 9.9. Marta Nadal

Bibliografia . Solucionari .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

6567

INTRODUCCIÓ
Novel·la de la vellesa i de la mort, a Mirall trencat culminen les grans habilitats narratives de l’autora. En el dibuix d’una paràbola de càlcul assegurat, l’obra descriu la promoció, des de l’anonimat fins als cercles distingits de la societat, d’una noia de bellesa exultant que ven peix a la Boqueria. Una trajectòria que inclou l’ascensió, i també la davallada, d’unafigura, Teresa Goday; d’un espai privilegiat, la casa i el jardí de Sant Gervasi, i d’una època agitada i tèrbola de la societat catalana. Maqueta precisa d’un espai concret i d’una família determinada, ressò d’una etapa de la història de Catalunya, esdevé alhora, per ambició creativa i voluntat de projecció, d’extensió europea. Gravita sobre el relat la sensació certa de la fragilitat de l’univers,...
tracking img