Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 1 uoc

Páginas: 3 (679 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
MODELS D’ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ EDUCATIVA

Curs 06 –07 Segon semestre

Consultora: Carme Cornet

SÍNTESI DEL DEBAT

Síntesi del debat sobre algun dels aspectes o idees més qüestionades oexposades per vosaltres, tenint en compte els referents teòrics del primer bloc

Quines competències bàsiques hauria de tenir un psicopedagog/a? Quines capacitats ha d’adquirir per a poderrealitzar correctament la seva feina?

Coneixements:

Ha de conèixer les tasques que li corresponen com a professional. Ha d’entendre la política i filosofia del centre o situació on es troba per estar oactuar d’acord amb la mateixa i el currículum en el que actua.

Ha de tenir un coneixement sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge que es dona amb els usuaris amb els que treballa.

Ha dedominar una base teòrica per una banda i un bagatge de la pràctica, observant les noves realitats i podent aplicar noves maneres de treballar.

S’ha d’envoltar d’un reciclatge permanent en quant ateories, noves maneres d’actuar en segons quines problemàtiques etc.
També ha de poder aportar un reciclatge permanent als demés professionals del àmbit en el que treballa, donat el espai o escoltats lesdiferents dificultats que els hi presenten als docents amb els que treballa per tal de buscar eines noves i properes.

La reflexió ha de ser constant i compartir aquestes reflexions amb els demésprofessionals ha de formar part del treball de dia a dia.

Autocrítica: ha d’aportar la capacitat autocrítica per millorar les diferents tasques que així ho requereixin i aportar aquesta manera detreballar a tots els professionals, des de la sinceritat i no des de que no es fa be el treball, autocrítica per millorar.

Assessorament, el psicopedagog ha de poder tenir una visió més global perpoder aportar un
assessorament de casos concrets o decisions que s’ha de prendre

Capacitat organitzativa: ha de tenir la capacitat d’organitzar les tasques, ubicar els diferents rols, protocols,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac 1 intervenció psicopedagògica uoc
  • Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 3 uoc
  • Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 2 uoc
  • PAC 1 Models d'orientació
  • Pac 1 Entorn Social I Familiar Intervenció Psicopedagògica
  • Pac 2- Models d'orientació
  • Pac 2 Models D'Orientacio
  • pac 1 intervenció uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS