Nowe klamstwa w miejsce starych

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 484 (120786 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Anatolij Golicyn

Anatolij Golicyn           Nowe kłamstwa w miejsce starych

Nowe kłamstwa
w miejsce starych

Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Nowe kłamstwa w miejsce starych

– I –

– II –

Anatolij Golicyn

Nowe kłamstwa
w miejsce starych
komunistyczna strategia
podstępu i dezinformacji

Biblioteka Służby Kontrwywiadu Wojskowego Tom PierwszyWarszawa 2007

– III –

Tłumaczenia dokonano według pierwszego wydania: Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old, New York 1984, Dodd, Mead & Company za zezwoleniem na publikację w języku polskim dla celów edukacyjnych otrzymaną od: GSG & Associates, Publishers, USA Jakakolwiek część tej pracy lub jej całość może być publikowana w j. polskim zpodaniem źródła amerykańskiego (jak wyżej) oraz polskiego: Służby Kontrwywiadu Wojskowego RP, Warszawa Egzemplarz bezpłatny ISBN 0-396-08194-0

Do druku przygotował: ZESPÓŁ W treść pracy Autora nie ingerowano, z nielicznymi wyjątkami uwag zawartych przeważnie  w:  [nawiasach  kwadratowych],  zawierającymi  najczęściej przypomnienie, że praca Anatolija Golicyna została wydana w 1984 r. Skrótów i modyfikacji dokonano poza zasadniczą treścią książki w: spisie treści, słowniku skrótów i terminów i w indeksie.

– IV –

Ku pamięci ANNY ACHMATOWEJ Sumienia i Duszy literatury rosyjskiej

– V –

– VI –

SPIS TREŚCI

XI XVII XIX 1 3

Od Wydawcy Amerykańskiego Od Autora Od Wydawcy Polskiego, Pierwszego Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego CZĘŚĆ I Dwie metodologie Rozdział 1 Główne problemy z którymi borykają się zachodnianalitycy ... Rozdział 2 Wzorce Dezinformacji: „Słabość i Ewolucja” ... Rozdział 3 Wzorce Dezinformacji: „Fasada i Siła” ... Rozdział 4 Wzorce Dezinformacji: „Przemiany” ... Rozdział 5 Nowa doktryna polityczna i nowa strategia Dezinformacji ... Rozdział 6 Raport Szelepina i zmiany w organizacji ... Rozdział 7 Nowa rola służb wywiadowczych ... Rozdział 8 Źródła informacji ...

12 23 29 4260 68 76

– VII –

85 92

Rozdział 9 Wady zachodnich ocen wywiadowczych... Rozdział 10 Sukcesy wywiadu komunistycznego, porażki Zachodu i kryzys w zachodnich studiach nad komunizmem... Rozdział 11 Błędy Zachodu... Rozdział 12 „Nowa metodologia”... CZĘŚĆ II Program Dezinformacji i jego wpływ na świat zachodni Rozdział 13Pierwsza Operacja Dezinformacyjna: „spór” sowiecko-jugosłowiański, lata 1958-1960 ... Rozdział 14 Druga Operacja Dezinformacyjna: „ewolucja” sowieckiego systemu władzy. Część I: główne zmiany w ZSRR ... Rozdział 15 Trzecia Operacja Dezinformacyjna: sowieckoalbański „konflikt” i „rozłam”... Rozdział 16 Czwarta Operacja Dezinformacyjna: „rozłam” chińsko-sowiecki...

106 117 143

145

164

196

211

– VIII –

263

Rozdział 17Piąta Operacja Dezinformacyjna: rumuńska „niezależność” ... Rozdział 18 Szósta Operacja Dezinformacyjna: rzekomo powtarzające się walki o władzęw partiach sowieckiej, chińskiej i innych ... Rozdział 19 Siódma Operacja Dezinformacyjna: „demokratyzacja” w Czechosłowacji, 1968 r. ... Rozdział 20 Druga Operacja Dezinformacyjna: „ewolucja” reżimu sowieckiego. Część II: ruch „dysydencki”... Rozdział 21Ósma Operacja Dezinformacyjna: kontynuacja kontaktów eurokomunistów z Sowietami - nowa interpretacja eurokomunizmu ... Rozdział 22 Potencjał wywiadu i rola Dezinformacji w realizowaniu strategii komunistycznych Rozdział 23 Dowody kompleksowej koordynacji działań pomiędzy rządami komunistycznymi i partiami ... Rozdział 24 Oddziaływanie programu Dezinformacji ...

289

301

329353

383

431

453

– IX –

479 481 522 540 545

CZĘŚĆ III Faza finałowa i zachodnia kontrstrategia Rozdział 25 Faza finałowa ... Rozdział 26 Dokąd teraz ? ... Słownik użytych skrótów i terminów ... Indeks

– X –

PRZEDMOWY

Od Wydawcy Amerykańskiego

Bardzo rzadko ujawnienie informacji zza „Żelaznej Kurtyny”...
tracking img