Obra de teatro

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1321 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TELIYAN TLAJTOLI
OBRA DE TEATRO

EVELIA - noltijtsinok komalejtsin

(tlanankiliya komalejtli tlen okitlajpalotoj)
MONICA -noltijtsinok komalejtsin, xikalaki kalijtik, ximoseui.

(tenankiliya akin tetlajpalojtok)
EVELIA- Kemaj komalejtsin, momauisotsij.

(tenankiliya)
EVELIA -¿ kanon kaoyaj nokompaletsin?.

MONICA -ayalua oyaj kuajkuauito, tiknamakaskej on kuauitl, pampa tejuamejamo tikpiya tomin.

(nimaj ajsi on kompalejtli kitlajpaloua komalejtli)
DANIEL - noltijtsinok komalejtsin.

(mokesteua uan tenankiliya).
EVELIA .-Noltijtsinok kompalejtsin nikan niktlajtoltitikaj no komalejtsin kanojtinemi, uan onechonilij nele otikuajkuauito.

DANIEL - kemaj komalejtsin, ayalua oniyajka nikuajkuauito.

( tlanankiliya komalejtli)
EVELIA - xikita kompalejtsin amokxikin tsonteki kojmej pampa tekiuajkej kualanij.-tlamo kemaniyan mits tetsajtsakuaskej.

DANIEL - kemaj komaletsin, nimayej temojmojtij,-aman tejuatsin xinechonili kanon nikonkuis tomin tlen ika nikintlakualtis nokoneuan.

EVELIA- xikita kompalejtsin, tlatejua tikneki chouej kalijtik ompa mokompalejtsin mitsilis, kenojon okse tlamantli uelis tiktlanis tomin.

DANIEL - kuakon tlaijkon tikijtouachouej.

(on Daniel kiliya isiuaj Monica)
DANIEL- chouej Mónica

MONICA-chouej te

DANIEL - noltijtsinok kompalejtsin.

FERNANDO-noltitsinok kompalejtsin ximoseui.

DANIEL-kemaj kompalejtsin momauisotsin.

MONICA-noltijtsinok kompalejtsin.

FERNANDO-noltijtsinok komalejtsin, ximoseui.

MONICA- kemaj kompalejtsin momauisotsin.

EVELIA.-xikita Fernando tokompalejtsin youalajtochan panin xikili tlen otitlaketskej.

FERNANDO- kuali Evelia

DANIEL-kemaj kompalejtsin - niuala pampa nokomalejtsin nechilij tejua tinechilis kenoj okse tlamantli uelis niktlanis tomin ijkon xoknikuajkuauis.


FERNANDO-kemaj kompalejtsin tlatejua tiknekiskiya, uelis tiktokas san tlemach kilmej itech yejua on tiktlanis kuale tomin, xikita tejuamej amo techpoloua tomin san yejua ontiktokaj uan tiknamakaj uan tokoneuan kachikuali nemij, on nokompalkomeuan nikita semi tlajyouiyaj.

DANIEL- kenojon niktonkas tlemach kilmej kompaletsin, nejua amo nikpiya ueyi tlali tlen moneki kampa nitlatokas.

FERNANDO-ipampa yejuaon amo ximajmana nejua niuelis nimitstlanejtis, yotitlaketskej uan mokomalejtsin ijkon antimechpaleuiskej.

EVELIA-kemaj kompaletsin nejua noijki ijkon nikijtouaika yejuaon timits paleuiskej uan kemej yejua on tekitl amo chikauak kuak titlatekis.-nokomalejtsin uelis mits paleuis.-ka ¿amo ijkon tikita komalejtsin?

MONICA- kemaj nimayej kuale tlen tikijtoua komalejtsin san yejuaon uelis nikchikauas.-_ san niknekiskiya,yejua mokompalejtsin makineki.

DANIEL-an momauisotsin tla ijkon ankijtouaj,kachtopa manikualnemili._ kuakon annimechnauatis, amanyatiyauej katochan pampa tokoneuan texchiyaj.

EVELIA- FERNANDO—(TLANANKILIYA) kuakon kuali.

(Inchan on Daniel, ajsij ikoneuan.Froilan kiliya itajtsin)
FROILAN-on tlamachtijketl nechtlajtlaniliya tlen nikanas-ikanitekichiuas nochipa pan on kaltlamachtile.

(on yesenia ika paktle kiliya itajtsin)
YESENIA- nejua noijki nechtlajtlaniliya notlaken pampa ni ueli ni mijtotiya uan nechuikaskej oksekalpan kampa timotlatlaniskej.

MONICA-koxtikpiya tomin,axan kan tikanaskej.

DANIEL-xikita Monica maski omoniknekiskiya ni kuajkuauitin ma nikotonati maski san keski tlamamale, ijkon uelis nikinkouilis tlen kintlajtlaniliyaj tokoneuan,xinech tlaxkalti maniyajteua.

(Monica ika ajmantle kiliya on Daniel)
MONICA-ni kankaj motlaxkal Daniel xiyajteua, uan mamitspaleui tonantsin.

(pantepetl ajsij on tlajpixkej, kuak ya kipiya miyej kuauitl)
TLAJPIXKEJ-kuakon tejua tikintsonteki kuamej, tolan kalpamej kimatstokeJ amotikintekiskej kuamej pampa tikintlamijtokej.

DANIEL-kemaj yanikmatiya san aman nikuajkuauiko pampa on tlamachtikej kintlajtlaniliyaj nokoneuaj san tlemach uan koxnikpiya tomin tlen ika ni kintlakouilis.


TLAJPIXKEJ-aman xiktemo, ken xiueli tiktemoua okse...
tracking img