Observacion microscopica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (580 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INFORME PER ENTREGAR (NIVELL GRUP): OBSERVACIÓ MICROSCÒPICA DE FLORIDURES I LLEVATS

NOMS I COGNOMS: Laura Alonso, Judith Vinagre i Eva Vallés.
DATA: 31/ 01/ 2011
GRUP LABORATORI: JEL
GRUPCURS: 35/10

RESULTATS (dibuixa el que s’ha observat al microscopi):
NOTA: Dibuixar amb la major precisió possible, indicant a quants augments s’han observat.

QUESTIONS:

• Per què és necessarifer tincions de les preparacions? Com es classifiquen els diferents tipus de tincions?
Les tincions són necessàries tan per poder observar millor la mostra donant-li una col·locació vistosa comper diferenciar diferents grups de microorganismes com els bacteris gram positius dels negatius.
Els tipus de tincions es classifiquen de la següent manera:
- Tincions simples: són lestincions les quals la cèl·lula bacteriana es pot carregar positiva o negativament segons el pH del medi. Les bactèries es poden tenyir fàcilment amb colorants basics quan han crescut en un medi neutre.- Tincions diferencials: s’utilitzen per distingir microorganismes segons els seus embolcalls i per posar de manifest la presencia d’estructures. Dues de les tincions més característiques són latinció gram per diferenciar entre microorganismes gram positiu/negatiu i la tinció d’espores per posar de manifest la presencia d’aquestes.

• Quin és el fonament de la tinció Gram? Per a quèserveix? Es pot aplicar a bacteris?
La tinció Gram es basa en la diferencia de les capes de les membranes dels bacteris segons si són positius o negatius a aquesta prova.
Els bacteris Gram+tenen una capa molt gruixuda de peptidoglicà. Aquesta capa. Els fa més resistents a les agressions externes. Els bacteris Gram-, en canvi, compten amb dues membranes cel·lulars separades per una petitacapa de peptidoglicà. Els resultat de la tinció Gram és blau –o lila- per als bacteris Gram+, mentre que els bacteris Gram- , quedaran tenyits de color rosat.
La tinció Gram es fa servir...