Olaa

Páginas: 2 (406 palabras) Publicado: 6 de mayo de 2011
Xvi fins xix etapa de decaiment la nostra produccio literaria decau
i es degut a diversos factors politics:1castellanitzacio de la noblesa
2 la desaparicio de la cort 3 revolta de germaniesvalencianes i mallorkines
culmina amb la repressio de la germana de foix 4 expulsio dels moriscos
5 la guerra dels segadors Catalunya resulta derrotada i delmada 6
guerra de succesio i decrets denova planta. Entre les causes culturals
destaquem: 1 atraccio sobre els nostre escritors Ascencio de les lletres
castellanes. Molts dels nostres poetes pasen a escriure en castella i es
produixafebliment de unitat lingüística.

Época magnifica d’art es el periode historic q compren en el final
del s.xv fins la segona meitat de xvi mvment renovador basat en
la valoracio de lhome i lanatura , l’home es la mesura de totes les
coses un dels canvis mes notables es va produir en el camp religios
ja q va ser decisiva la influencia derasme de Rotterdam q a partir de
l erasme luterinicia la reforma protestant leramisme va intentar
conciliar el pensament humanista amb l’ideari cristia, molts humanistes
vinculats a akest moviment cm joan lluis vives pere Antoni i cristofordespuig.

Barroc: mvmt artistic cultural i literari q es caracteriza pel seu afany
d’atraure i fascinar el lector. La técnica consisteix en l’utilitzacio de
tos els recursos retorics sintactic ideversificacio q confereixen als
textos una estética efectista i artificiosa. Suposa l’evolucio del
renaixement. l’harmonia i la bellesa son sustituides pel recarregamen
lexic i sintactic,obscuritat en els conceptes, la satira mordaç.els temes
responen a la sensacio de frustracio i desengany de la vida el sentiment
de la mort i la fugacitat del plaer.l’objectiu del barroc es la provocaciomitjançant el contrast dos corrents basics.conceptisme q aconseguia la
provocacio, us de lequivoc,el contrast,la caricatura cruel i la parodia
de la mitología.culteranisme pretenia la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ola,ola,ola
  • Ola De La Ola
  • Ola ola
  • Ola la ola
  • OLA* OLA*
  • Ola Ola
  • Ola Ola
  • Olaa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS