Os fungos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3915 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
•Os fungos
•Os fungos son organismos multicelurares, é dicir, que poden ser unicelulares ou pluricelulares. Estes organismos non poden sintetizar os seus propios alimentos e se alimentan mediante a absorción vivindo sobre outros organismos e por iso se di que son saprofitos ou parásitos.
•Alimentación
Os fungos son organismos sen clorofila polo que non poden realizar a fotosíntese e obteñenos alimentos en forma directa ou indirecta almacenando substancias nutritivas. Nútrense da materia viva ou morta na superficie (extoparásito) ou moi profundamnete (endoparásito).
•División dos fungos según o substrato
Fungos micorrícicos: define unha relación simbiótica ( é unha relación na que os seres vivos dependen uns dos outros ) entre as hifas de certos fungos e as raíces das prantas.Beneficios para as prantas:
-Incrementan a área fisiolóxicamente activa nas raíces.
-Incrementan a captación das prantas de auga e nutrintes como fósforo, potasio, calcio…
-Incrementan a tolerancia das prantas ás temperaturas do chan e á acidez extrema.
-Dan protección contra certos fungos.
-Permiten que as relacións hormonais permanezan durante máis tempo fisiolóxicamente activas.

•Divisióndos fungos según o substrato
Fungos saprófitos: viven sobre materia orgánica en descomposición ( morta ).
-Fimícolas o coprófilos: viven sobre excrementos e necesitan substratos e fermentación a temperaturas elevadas.
-Humícolas: viven sobre restos vexetais en descomposición.
-Lignícolas: viven sobre madeira morta.
-Terrícolas: viven sobre terras sen vexetación e sen humus.
-Pratícolas: vivensobre herba.
-Folícolas: viven sobre as follas.
-Pirófilas: viven sobre terreos que han sido quemados.
-Cortícolas: viven sobre a corteza.

•División dos fungos según o substrato
Fungos parásitos: permanecen sobre seres vivos que os hospeden sen ofrecerlle ningún beneficio a cambio. Ás veces pode causarlle a morte ao ser vivo que o hospeda. Un claro exemplo disto o Ceratocystis ulmi, queprovoca a conocida enfermidade dos olmos holandeses.
•Ceratocystis ulmi
•Reprodución
A maioría dos fungos se reproducen por medio das esporas. As esporas poden ser asexuales ( resistentes á sequedade e á radiación e poden xerminar cando non hai humidade ) e sexuais ( resistentes á calor ). Os fungos que teñen reproducción sexual se lles chama fungos perfectos e ós que se reproducenasexualmente, fungos imperfectos.
•Reprodución asexual
Os elementos de propagación asexual poden xenerarse de forma interna, rodeándose a célula do interior da hifa e quedando rodeado por una grosa parede para logo desprenderse ou ben formándose no interior dunha estructura denominado esporanxio que ó madurar rómpese liberando as esporas. Tamén pode xenerarse de forma externa, como unha producción da hifaen vez de como unha transformación e soen formarse en estructuras diferenciadas da hifa. A variedade das estructuras productoras de conidios es inmensa e se utilizan como característica fundamental na clasificación.
Hifa: unidade estructural vexetativa dos fungos. Nome dos filamentos que constitúen o micelio dun fungo.
•Reprodución sexual
Na formación de esporas sexuales interveñen unha granvariedade de estructuras e a reproducción sexual difiere notablemente entre os distintos grupos de fungos. Nas líneas xenerais dos núcleos haploides de dous células ( gametos ) únense formando un ovo ( cigoto ) diploide que por meiosis da lugar a catro núcleos haploides. Se os fungos poseen no mesmo micelio núcleos complementarios capaces de conxugarse chámanse fungos homotálicos e se necesitannúcleos procedentes de micelios diferentes chámanse fungos heterotálicos.
•Grandes clases
Ascomicetos: están repartidos por diversos medios. Levan unha vida parasitaria causando serias enfermedades a prantas cultivadas. Soen ser saprófitos.
Zigomicetos: son os fungos chamados moho do pan e da fruta e en algúns casos é parásito do repolo.
Deuteromicetos: son os líquenes os cales teñen unha...
tracking img