Pantallas contemporaneas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1304 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
up1:
introducció als mitjans audiovisuals

activitat 1:
pantalles contemporànies

ÍNDEX

resum de la introducció del llibre la pantalla global, de lipovetsky i serroy

3

noves pantalles, exemples de nous mitjans audiovisuals

5

efecte mirall, sèrie de tv3 exemple de producció audiovisual televisiva amb una hibridació amb el video

10
RESUM DE LAINTRODUCCIÓ DEL LLIBRE
LA PANTALLA GLOBAL, DE LIPOVETSKY I SERROY

el text de Lipovetsky i Serroy analitza el paper del cine en l’era actual de la globalització i de l’hiperconsum. Estudia com li ha afectat el fet de passar de tenir el paper de pantalla hegemònica a ser una de les moltes pantalles amb les que actualment vivim. Amb la finalitat de perfilar, també, (a partir de paper del cine) lescaracterístiques d’aquest mateix món de pantalles i com afecta a les persones, l’art i el pensament.
amb aquests objectius, Lipovetsky i Serroy fan un repàs de la història del cine diferenciant quatre etapes:
-               la modernitat primitiva, que abraça tot el que seria el cine mut (fins als anys trenta) i es caracteritza per la formació del cine com un mitjà d’expressió nou que crea unnou llenguatge propi amb el que parlar del món.
-               la modernitat clàssica, que és el moment de la hegemonia del cine com a mitjà d’entreteniment (fins als anys cinquanta). Amb el so neix el món dels grans estudis de Hollywood i el culte a les estrelles. Amb una nova manera de fer, amb normes estilístiques, argumentals i de producció, rígides i concretes.
-               la modernitatvanguardista i emancipadora, que s’estén fins als anys setanta, s’inicia com una ruptura amb el cine dels grans estudis de Hollywood. Una ruptura amb les convencions del cine clàssic, amb una radicalització i experimentació amb el llenguatge cinematogràfic i tots els seus elements.
-                la hipermodernitat , que suposa una ruptura en la manera de fer cine de naturalesa diferent a lesaltres tres, ja que afecta a tots els nivells de la producció cinematogràfica. Aquests canvis es donen  en un moment en que el capitalisme, la societat de consum i la globalització arriben a un punt extrem. En un moment en el que sembla que es podria anunciar la mort del cine (perquè cada cop hi ha menys espectadors a les sales, cada cop hi ha més pantalles que competeixen amb el cine, ...), elsautors del text defineixen el cine com a pantalla global. Així, no entenen l’època actual com a mort del cine, sinó com a expansió del llenguatge i maneres de fer cinematogràfiques a molts nivells: a la televisió, a internet, a la música, a la publicitat, ..., i al dia a dia de les persones, que fàcilment ens podem convertir en autores de les nostres pròpies obres cinematogràfiques.

NOVESPANTALLES,
EXEMPLES DE NOUS MITJANS AUDIOVISUALS

MALVIVIENDO, serie per internet

autor: David Sanz Any: 2008
enllaç: http://malviviendo.com/1x01-me-llaman-negro-piloto/

les series de ficció per internet són una nova forma d'expressió audiovisual perquè trenquen amb el format, la producció, la distribució de les series per a televisió. Malviviendo és una serie amb capítols d'un quartd'hora, amb poc pressupost i prepaprada per a ser vista online en el moment en que la espectadora vulgui.

ARABIA 3D, cine en 3D
autor: Greg Macgillivray any: 2010

el cine en tres dimensions (3D) és una nova forma d'expressió audiovisual perquè, tot i ser un llargmetratge cinematográfic, fet per exposar en sales, té un format en tres dimensions que sitúa a la persona espectadora en una posiciómolt diferent respecte de la participació en el film.

MOU-TV, televisió del metro de barcelona

autor: tmb any: 2011
enllaç: http://vimeo.com/29666038

la televisió al metro, és una nova forma d'expressió audiovisual que adapta el format de la televisió al ritme del metro, és a dir, a la fugaç i discontinua atenció que la persona espectadora li dedica. A més, aquest mitjà incorpora...
tracking img