Pas pan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (326 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
paspan
1- La empresa segueix un model de estructura burocràtica perquè les tasques estan molt definides i especialitzades. Ens diu que hi han treballadors especialitzats en panadera i confitariai cadascun dels treballadors dels dos departaments sap ben be el que han de fer. També trobem en que hi ha una clara jerarquització. Don molta importància al treball individual perquè hi ha unapromoció que es basa en els mèrits de cadascun dels treballadors.
Creiem, també que hi ha estructura centralitzada, es a dir, hi ha un departament especialitzat amb un sector determinat, per exempleel de recursos humans.

2- En els productes tradicionals, la empresa està menys especialitzada i els treballadors no tenen tant definits les tasques a seguir. Realitzen varies tasques cadatreballador i això impedeix que s’ especialitzin en una tasca concreta. Els treballadors es senten feliços en el treball perquè no el troben monòton perquè s’ adapten a les necessitats dels consumidors.Es tot més informal, la comunicació, la distribució de les tasques. Podríem dir que es una organització més informal.

3- El director és el que s’ encarrega de tot. Es el que està més amunt en l’organigrama. Després tenim diferents departaments. Concretament cinc; Director de Amèrica, productes tradicionals, masses congelades, RRHH, Inversió i finançament
En el departament deproductes tradicionals el dividiríem en bolleria i panaderia . En el departament de Masses congelades al estar més especialitzat hi han mes departaments: producció, comercial, I+D, aprovisionament.[pic]

4- El director no s’ hauria de carregar de tanta responsabilitat, sobretot en tema de decisions o estratègies de la empresa. També creiem que hauria de canviar el sistema de treball deldepartament de congelats, ja que els treballadors tenen un a feina molt monòtona i això es susceptible a generar errors en les seves tasques i també pot crear insatisfacció laboral amb el perill que...
tracking img