Patrons psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (525 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
PATRONS ATRIBUCIONALS
Els patrons atribucionals estan dintre de les atribucions causals, que són un dels factors, juntament amb el sistema del “jo”, de la dimensió afectiva de l’alumne. L’explicaciód’aquests patrons la podem trobar entre l’últim paràgraf de la pàgina 314 fins al final del primer paràgraf de la pàgina 316, de la segona lectura obligatòria anomenada “Afectos, emociones,atribuciones y expectativas: el sentido del aprendizaje escolar” de Mariana Miras.
Els patrons atribucionals són les tendències que utilitzen les persones per atribuir una causa a allò que els hi succeeix.Hi ha diversos tipus de patrons atribucionals, però els més freqüents són els quatre dels quals seguidament es parlarà:
- Patró atribucional favorable per a l’aprenentatge: En aquest cas són lespersones que atribueixen els èxits i els fracassos a causes internes (que es donen en un mateix), variables (que es poden canviar) i controlables (que exerceixen control sobre les causes), és a dir, quanaquesta persona quan vegi que no pot fer alguna cosa, d’una determinada manera, buscarà altres opcions per aconseguir realitzar-la. Les persones que tendeixen a utilitzar aquest patró cal que tinguinun autoconcepte ajustat i positiu amb un nivell d’autoestima elevat per tal de poder-se planificar millor. Aquest patró esta relacionat amb la idea de intel•ligència múltiple.
Un exemple seria, unnen que suspèn un examen i que atribueix la causa del fracàs a sí mateix, i per tant en el següent podrà actuar de manera diferent per tal de poder aprovar.

- Patró atribucional desfavorable pelsaprenentatges: És l’extrem oposat al primer cas, és a dir, s’atribueixen els èxits i fracassos a causes externes (que no es donen en un mateix) i per tant, incontrolables (que no hi ha control de lacausa). Per això, com que ell creu que no és culpable no pot canviar la situació.
Un exemple seria, un nen que tant si aprova o suspèn diu que ha estat per la professora, per tant ell no té res a...
tracking img