Pcc escuela infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3253 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]
[pic]
[pic]

Data: 11/03/2008.

[pic]

1) OBJECTIUS GENERALS_______________________________________pàg. 1

2) OBJECTIUS D'ÀREA__________________________________________pàg 2-3

3) CONTINGUTS DE L'ÀREA
D’IDENTITAT I AUTONOMIA PERSONAL________________________ pàg . 4

4) ORIENTACIONS PER
INCORPORAR CONTINGUTS
DE TEMES TRANSVERSALS____________________________________pàg. 5-6-7-8

5) PRINCIPIS METODOLÒGICS – ORGANITZACIÓ
DE L’ESPAI, DEL TEMPS, SELECCIÓ I ÚS DE
MATERIALS, AGRUPAMENT DE L'ALUMNAT___________________pàg. 9- 10-11-12
14

6) ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NEE___________________________pàg. 13-14-15

1) OBJECTIUS GENERALS

1. Iniciar -se a descobrir el seu propi cos i controlar les principals parts que el componen.

2. Començar aconèixer les seves pròpies limitacions i les accions que pot dur a terme.

3. Començar a descobrir i controlar les diferents formes de expressió i acció més senzilles.

4. Començar a conèixer les seves característiques a nivell físic.

5. Iniciar-se a adquirir hàbits bàsics de salut i benestar per establir la seva autonomia.

6. Augmentar la seva seguretat afectiva iemocional.

7. Iniciar-se a establir relacions socials amb els més propers del seu entorn.

8. Aprendre a escoltar i saber expressar els seus pròpies necessitats bàsiques i preferències.

9. Iniciar-se a expressar les seves pròpies vivències individuals i col·lectives.

10. Iniciar-se a distingir les diferents emocions de si mateix i els altres.

11. Iniciar-se a participar en lesdiferents situacions a través de rutines d'aprenentatge.

12. Iniciar-se amb actitud de curiositat cap a l'entorn mes pròxim, aprenent a respectar-lo.

13. Iniciar-se a diferenciar els elements més pròxims dels seu entorn per les seves característiques.

2) OBJECTIUS D'ÀREA

IDENTITAT I AUTONOMIA PERSONAL

1. Iniciar -se a descobrir el seu propi cos i controlar les principalsparts que el componen.
*Els infants comencen a descobrir les principals característiques que componen el seu cos i on es troben, com son: el cap, les cames, els braços, els peus,...

2. Començar a conèixer les seves pròpies limitacions i les accions que pot dur a terme.
*Els nostres infants, es troben en el seu inici per conèixer aquelles coses que poden realitzar amb ajuda osense, i com aquestes es duen a terme.

3. Començar a conèixer les seves característiques a nivell físic.
*El nostre centre proporciona una sèrie d'activitats que ajuden al desenvolupament físic de l'infant.

4. Iniciar-se a adquirir hàbits bàsics de salut i benestar per establir la seva autonomia.
*Li donam molta importància als hàbits d'higiene i salut dels nostres infants,ja que el seu nivell econòmic es troba per davall de la mitjana de la resta de la població. És per aquest motiu que se realitzen activitats per a inculcar-li's els hàbits per la millora del seu benestar.

5. Augmentar la seva seguretat afectiva i emocional.
*El nostre centre s'interessa per a oferir-li als infants un ambient agradable i segur, on el nostre personal, s'encarrega dedonar mostres d'afecte al infant a la vegada que s'interessa per els seus sentiments, proporcionant-li's mostres d'afecte.

6. Iniciar-se a distingir les diferents emocions de si mateix i els altres.
*Tractam de reflectir les diverses situacions on es poden trobar els nostres infants, i ajudar-li's a que sàpiguen reflectir les seves emocions (quan no es troben bé, quan són feliços, quanestan tristes per qualsevol cosa,...) I com aquests reaccionen quan veuen als altres mostrant les seves emocions.

7. Iniciar-se a participar en les diferents situacions a través de rutines d'aprenentatge.
*Els infants davant una situació d'higiene, alimentació,.... han de tenir l'iniciativa de aprendre a dur a terme l'hàbit après amb autonomia.

MEDI FÍSIC I SOCIAL

1....