Perfil tf

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1287 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Curs Treballador/a Familiar APUNTS TREBALLADOR/A FAMILIAR

L'any 1980 es crea a Catalunya el Servei d'Atenció Domiciliaria depenent dels Ajuntaments, i amb aquest sorgeix una nova figura professional, la Treballadora Familiar que dóna atenció polivalent, en tots els sectors socials, realitzant en l'actualitat tasques de mediador social. Aquesta professió parteix del dret al benestar social. Ambla incorporació de la T.F. als equips de base d'Atenció Primària, es realitza un treball social cada cop més polivalent i avaluable. Característiques  Preparació Tècnica que la capacitat per desenvolupar la seva tasca amb Seguretat i Eficàcia  Ha de ser capaç d'acceptar responsabilitats i tenir iniciativa, ajustant-se als hàbits familiars i adaptant-se ràpidament  Ha de saber separar lessituacions d'emergència o de dificultats d'aquelles situacions motivades per l'angoixa de l'usuari  Ha de tenir l'habilitat tècnica de comprendre les emocions (empatia) i connectar amb els usuaris  Ha d'entendre a la persona i no centrar-se en la dificultat  El/la T.F. observa a l'usuari (des de dins) en el seu ambient, en el seu domicili El/la T.F., no ha d'imposar la seva forma de pensar, ha derespectar la forma de pensar i creences de l'altre. La Treballadora Familiar La Treballadora Familiar és una professional del camp social que forma part d'un equip interdisciplinari. La caracteritza la seva intervenció directa, tant al domicili de l'usuari, tenint en compte el marc familiar i el seu entorn, com la seva intervenció grupal amb diferents col·lectius. El/la T.F. realitza la sevaactivitat utilitzant les tècniques i mitjans següents:  Observació familiar i el seu entorn  Diàleg estructurat i escolta activa  Mètode Empíric: Activitats de la vida quotidiana  Ha de tenir l'habilitat tècnica comprendre les emocions (empatia) i connectar amb els usuaris  Acompanyaments: És una tècnica d'intervenció que exigeix al/a la professional la capacitar d'escolta i devolució al usuari demanera més elaborada del missatge primigeni Objectius del Treball Familiar Els objectius de les activitats on el T.F. desenvolupa les seves funcions van adreçats a afavorir una millor qualitat de vida de les persones ateses. Les activitats són el mitjà que s'utilitza per aconseguir un fi, són accions concretes, un instrument de la T.F. A cada cas són diferents i depenen dels objectius marcats. Mantenir a l'usuari relacionat amb el medi social, tractant de garantir un nivell de relació que impedeix el seu aïllament  Ajudar a les persones a mantenir o recuperar la seva autoestima i propis valors, recolzant les iniciatives personals i guanys assolits en resolucions de situacions  Orientar a la persona malalta a seguir els processos sanitaris que requereixi, per mantenir o recuperar lasalut, potenciant el desig de superar la situació  Recolzar en el seguiment de tractaments mèdics. Afavorint la relació malalt- terapeuta, sempre coordinada per aquest últim

1

marta.pinyapascual@gmail.com

Curs Treballador/a Familiar APUNTS TREBALLADOR/A FAMILIAR

 Contenir situacions per evitar el deteriorament o frenar el seu ritme quan és inevitable (per edat o malaltia irremeiable) Abordar les dificultats de relació i les personals al pla emocional de l'usuari, dins de la seva vida quotidiana  Potenciar les actituds positives encaminades a la promoció personal  Evitar la institucionalització de persones que presenten dificultats, amb el fi de mantenir-les en el seu medi habitual  Atendre a nuclis familiars que els hi falti l'atenció necessària en situacions de crisi orisc com a conseqüència de problemes familiars  Afavorir el diàleg i la comunicació amb l'usuari de manera que pugui verbalitzar els seus problemes i inquietuds En cap cas la T.F. substitueix rols establerts (pare, mare, fills, família). Aquesta actitud crearia dependència per part dels usuaris i cronificació dels casos. La Treballadora Familiar, com a professional, acompanya en els processos i...
tracking img