Plà de mediació en un centre educatiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6501 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLA DE MEDIACIÓ D’ UN CENTRE EDUCATIU

Habilitats Comunicatives

ÍNDEX

• Introducció...............................................pàg: 3
• El centre....................................................pàg: 4

Bases del pla de convivència.................pàg: 5

2 Marc del pla de convivència......................pàg: 6

2.1 Diagnòstic2.2 Marc Organitzatiu

3 Finalitats del pla de convivència..............pàg: 8

4 Aspectes a considerar................................pàg: 9
4.1 Nivells d’intervenció
4.2 Àmbits d’intervenció
4.3 Desenvolupament de cada nivell

5 Agents responsables de l’execució del pla..pàg: 11

6 Plad’acció.......................................................pàg: 12

EL CENTRE

Aquest centre rep el nom de LA SALLE i pertany a la provincia de Tarragona, concretament a Reus.
Aquest centre és d’ensenyament concertat i es va crear l’any 1951.
L’organització horària pertoca de 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 17:00h.
S’imparteixen les etapes d’educació infantil, primària,secundària i Batxillerat.

L’aportació ens lafacilitat un mestre de la pròpia escola de educació infantil.

El número de professors (tutors) que actualment i imparteixen formació són:
9 per a educació infantil, 18 per educació primària, 12 per educació secundària i 6 per Batxillerat.

Hi ha un total de 1.165 alumnes al centre matriculats, i el nivell que trobem socioeconòmic de les famílies és mitjà-alt.

INTRODUCCIÓ“Conviure” significa compartir vivències junts; conviure es trobar-se i conversar, «donar voltes junts» (cum-versare) en diàleg amistós.
Si «conversem» a l’escola, estem construint la convivència escolar; si ho fem a la societat, a la ciutat, estem construint la ciutadania, la convivència democràtica. El resultat pot ser la construcció de societats més justes, més equitatives i interculturalsi, per suposat, més lliures i pacífiques. Aprendre a conviure és una finalitat bàsica de l’educació.
Convivència i ciutadania, declaració de la Fundació Cultura de Pau
D’alguna manera podem prendre com a motiu d’aquest pla el començament d’aquesta
declaració. I això des d’un doble enfocament: per una banda, perquè no és nou que l’espai educatiu sigui un espai de convivència, i per altra perquèla societat i l’alumnat canvia i el document pretén servir com a impuls d’iniciatives, resposta a desafiaments i aprofitament d’oportunitats.
Aquesta és la línia d’aquest pla: recollir el que ja s’ha fet i orientar-lo en diverses direccions.

Durant els darrers anys s’han donat tota una sèrie de canvis en l’escenari educatiu que han encès les alarmes en relació a la convivència escolar, demanera que s’ha fet necessari un tractament específic. Ara bé, també cal tenir molta prevenció amb l’associació entre conflictivitat i convivència. La relació és evident però la convivència no es pot centrar només en afrontar la conflictivitat, ni en glossar els diferents reglaments d’organització i règim intern, sinó en superar-la i construir estratègies que promoguin una convivència efectiva.Considerem que la conflictivitat a l’aula és un reflex de la conflictivitat social,tampoc no assumim que l’escola hagi de tenir la funció correctora de distorsions socials en la mesura que no és la única responsable de l’educació.
Vivim en una etapa de transicions:
En una tensió, entre la construcció de la convivència i l’afrontament del conflicte: aquí hi hauria un indicador del funcionament delpla.

El pla ha de servir perquè la convivència sigui la norma i no l’excepcionalitat. En relació a això darrer, cal, però, fugir de dramatismes i reconèixer totes aquelles accions que tradicionalment s’han desenvolupat al centre que han contribuït i contribueixen a la construcció de convivència, i per això es tracta d’integrar-les en un marc que les coordini i les potenciï.
“Cada centre...