Planning

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3565 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Manual SBC V1

Opzet van het SBC programma
SBC in de verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Je krijgt een SBC-docent toegewezen die met jou je studieloopbaan bespreekt en die als eerste aanspreekpunt fungeert in de opleiding. Daarnaast krijg je 3 lessen per blok in beroepsvaardigheden van een andere BV-docent. Je SBC-docent ondersteunt je bij je studieloopbaan (SLB). Je bespreekt methem of haar je individuele ontwikkeling en je studievoortgang, maar ook je keuze voor de korte stage, want jij staat centraal in dit gesprek. In de lessen beroepsvaardigheden (BV) moet je oefenen met een groep, omdat jij als IAM’er altijd in enige vorm moet samenwerken in een (multidisciplinair) team. Je leert in deze BV-lessen de basis die een professional nodig heeft om goed te kunnen functionerenin de beroepspraktijk. En je wordt je bewust van je eigen capaciteiten, talenten en valkuilen. De verbinding tussen jouw persoonlijke ontwikkeling, professionele vaardigheden en functioneren in teams bij het produceren van IAM-producten staat in SBC centraal.

SBC-docenten in V1 Klas
V1 TDI 1 V1 TDI 2 V1 TDI 3 V1 TDI 4 V1 CC 1 V1 CC 2 V1 CC 3 V1 CC 4 V1 BO 1

SBC-docent
René Prinz Fons vanKesteren Saskia Lammertsma Koop Reijnders Robert Crain Jessica Meeuwsen Marc van Strien Marianne Spier Anne Marleen Olthof

Beroepsvaardigheden (BV) docenten in V1 Klas
V1 TDI 1 V1 TDI 2 V1 TDI 3 V1 TDI 4 V1 CC 1 V1 CC 2 V1 CC 3 V1 CC 4 V1 BO 1

SBC-docent
Saskia Lammertsma René Prinz Jessica Meeuwsen Jessica Meeuwsen Natasja van Schaik Loes de Waart / Eva van den Eijnde (vanaf blok 2) Loesde Waart Loes de Waart Natasja van Schaik

V1 SBC manual, SL, augustus 2010

2

Leerdoelen en toetsing SBC in V1
Studiejaar Themalijn Inhoud V1 Blok 1 t/m 3 Studiepunten 1 blok 1, 1 blok 2 en 2 blok 3

IAM in de praktijk
Leerdoelen  Het zelfstandig kunnen vormgeven van eigen competentieontwikkeling en studieloopbaan.     Het gericht kunnen vergaren en selecteren van informatiet.b.v. je oriëntatie op studie, beroep en persoonlijke (hbo) competenties. Het kunnen reflecteren t.b.v. persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het kunnen bewaken en bevorderen van eigen studievoortgang. Kunnen vaststellen van je eigen sterkten en zwakten, gelet op de beroepsvereisten.

Korte omschrijving Bij SBC staat de oriëntatie op je toekomstige beroep en verantwoordelijkheid nemen voor jestudievoortgang centraal. Als toekomstige IAM-professional werk je aan de ontwikkeling van je eigen studieloopbaan. Dit doe je onder begeleiding van een Studie- en beroepsdocent en door het volgen van lessen Beroepsvaardigheden (BV). Onder begeleiding van je SBC docent ga je in de V1 bewust focussen op de ontwikkeling van de IAM-competenties die gekoppeld zijn aan de vakken die worden aangebodenen aan de voorbereiding op je stage in blok 4. Lesstof Als student volg je het SBC-programma dat per week afgewisseld wordt met individuele coaching met je SBC-docent en een groepsles Beroepsvaardigheden (BV), zie rooster. Jij als student staat centraal in de coaching en je bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de specifieke onderwerpen die worden besproken in de coachingsgesprekken.In het programma wissel je de individuele coachingsbijeenkomsten af met BV lessen: In de BV lessen worden de volgende onderwerpen per blok behandeld: Les Blok 1 1 Vragen stellen 2 Plannen 3 Feedback geven Blok 2 1 Argumenteren 2 Onderhandelen 3 Vergaderen Blok 3 1 Professioneel handelen 2 Presenteren 3 Presentatie in de Portfolio Toets Aanbevolen: Frank Oomkes en Alan Garner, Communiceren, contactmaken, houden en verdiepen, vijfde oplage 2008, F.R. Oomkes en A. Garner Sheila Cameron, Vaardigheden voor studie en loopbaan, derde editie, 2007, Pearson Education Benelux. Hans Stevels, Persoonlijke effectiviteit, ontwikkel gedrag dat overal van pas komt, derde druk 2007, Hans Stevels. In het SBC-programma krijg je afwisselend individuele coaching en BV lessen aangeboden.   Herkansing  In...
tracking img