Plaques litosfèriques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2143 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLAQUES LITOSFÈRIQUES

Una placa litosfèrica és cada una de les parts que formen la litosfera. Aquestes plaques formen un mosaic en forma de "trencaclosques", i estan en moviment continu a causa de les corrents de convecció de l’astenosfera. Actualment es diferencien set grans plaques litosfèriques i unes set petites. Segons la seva constitució es diferencien dos tipus de plaques que són:* Plaques oceàniques: Són les que estan formades exclusivament per litosfera oceànica.

* Plaques mixtes: Són les que presenten una part de litosfera oceànica i una part de litosfera continental.

El nom de les plaques:

Plaques litosfèriques grans | Plaques litosfèriques petites |
1. Placa Eurasiàtica
2. Placa Africana
3. Placa Indoaustraliana
4. Placa Nord-americana
5. PlacaSud-americana
6. Placa Pacífica
7. Placa Antàrtica | 1. Placa del Carib
2. Placa de Nazca
3. Placa de Cocos
4. Placa de Juan de Fuca
5. Placa Filipina
6. Placa de Scotia
7. Placa Aràbiga |
|

Situació de les plaques litosfèriques:
|

Aquestes plaques es mouen a diferents velocitats, les més lentes poden arribar a desplaçar-se 1 o 2 cm/any i les més ràpides de l'ordre de 10cm/any. En aquests desplaçaments es produeix un xoc i una fricció en els seus límits, trencant-se en el punt on la deformació supera la resistència de la roca.
Segons el límit de les plaques en trobem de tres tipus:

* Divergents o constructiu: Són límits en els quals les plaques es separen les unes de les altres formant una dorsal i el buit que en resulta és emplenat per material de l'escorça,que sorgeix del magma de les capes inferiors formant basalts que constitueixen l’escorça oceànica. Per tant són molt actius perquè a les vores es formen nombrosos terratrèmols superficials. Podem diferenciar-ne de tres tipus:
* Dorsals de tipus atlàntic: La velocitat d’expansió és petita (d’1 a 4cm/any). Aquestes dorsals són simètriques a la línia de costa. L’eix central presenta un riftdelimitat per falles.

* Dorsal de tipus pacífic: La velocitat d’expansió és elevada (± 20cm/any). No tenen rift i són asimètriques a les línies costaneres.

* Valls de rift intracontinentals: Vores divergents de dues plaques que formen part d’un mateix continent. Aquestes valls són grans depressions allargades amb vores aixecades i una forta activitat volcànica en els seus fons.* Convergents o destructius: Són límits en els quals una placa xoca contra una altra. Són també coneguts com "vores actives". Segons les plaques que xoquen poden ser de 3 tipus:
* Oceànica - continental: Quan una placa oceànica (més densa) xoca contra una continental (menys densa) la placa oceànica s’enfonsa, en un procés anomenat subducció. A les zones profundes, l’intens calor fonl’escorça oceànica i es produeixen magmes que pugen per la placa continental. En aquesta zona es formen serralades marginals, on l’activitat volcànica i sísmica es molt intensa.

* Continental - continental: Quan una placa mixta xoca amb una placa continental. En una primera fase, la litosfera oceànica de la placa mixta subdueix sota la placa continental. En una segona fase, quan la litosferaoceànica ha subduït totalment, xoquen els blocs continentals i un d’aquest cavalca sobre l’altre en un procés anomenat obducció. Aquest procés origina una serralada on l’activitat sísmica és molt elevada.

* Oceànica - oceànica: Quan dues plaques oceàniques xoquen, una de les dues s’enfonsa mitjançant la subducció. Quan la placa que s’enfonsa arriba a certa profunditat, es fon i es generen magmes quepugen a través de la placa no subduïda. Quan assoleixen la superfície, originen volcans. Aquí l’activitat sísmica és molt important.

* Transformants o de conservació: Són límits on les vores de les plaques llisquen lateralment. El moviment de les plaques al llarg de les falles de transformació (zones de fractura que tallen perpendicularment les dorsals) pot causar considerables...
tracking img