Platon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2843 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM DE FILOSOFIA: PLATÓ

VIDA : La mort de Sòcrates l’any 399 aC. Va ser una de les causes de a Atenes hi hagués una general decadència política , social i intel·lectual; i és en aquest context on cal introduir el pensament de Plató.
La vida de Plató pot resumir-se en cinc grans qüestions:
- Família aristocràtica:
Va néixer a Atenes l’any 427 aC sota el nom de Aristocles."Plató" significa: "el d'esquena ampla". Pertanyia a una família de la noblesa tradicional. El fet de pertànyer a una família aristocràtica va fer que fos educat pels millors mestres de l’època. Els seus vincles familiars, així com l’educació que va rebre, li van donar l’oportunitat d’introduir-se aviat en els principals grups polítics d’Atenes.
- Influència de Sòcrates:
Plató va ser alprincipi alumne del sofista Cràtil, seguidor d´Heràclit i posteriorment de Sòcrates. Abans de conèixer a Sòcrates, Plató estava interessat per la poesia i el drama, però després de conèixer al que seria el seu mestre, es va dedicar plenament a la filosofia. Diversos esdeveniments consecutius, entre ells la injusta condemna a Sòcrates, el van dur a creure en la necessitat d’una profunda reforma de lavia pública. Sòcrates era 40 anys més gran que ell. Plató fa més una versió original del socratisme que no pas una continuació estricta.
- Exili: relació amb els pitagòrics:
Després de la mort de Sòcrates, Plató va iniciar un llarg període de viatges fins l´any 361. Va viure a Mègara, Corint, Egipte i Tarent. És en aquesta darrera ciutat on va conèixer al pitagòric Arquites, qui, a mésd’exercir una forta influència en el seu pensament, el va posar en contacte amb Dionís I, tirà de Siracusa. Plató va recollir dels pitagòrics que la matemàtica és el model de ciència demostrativa.
- Viatges a Siracusa (Reforma de la Polis):
Va concebre un model ideal d'estat, que va tractar de portar a la pràctica a Siracusa, on governava el tirà Dionís el Vell. Però el pas de la teoria ala pràctica va ser difícil: Dionís era un dictador terrible, que va acabar tancant a la presó i després venen com a esclau a Plató. Rescatat casualment per un amic, va tornar a Atenes l´any 387 aC. on va fundar l'Acadèmia.
Quan Dionís II puja al tron de Siracusa, Plató fa un segon viatge per intentar una altra vegada organitzar-hi el seu Estat ideal però fracassa de nou. Encara va fer untercer viatge però tampoc va ser satisfactori. Després d’aquest tercer intent, es va establir definitivament a Atenes i es va dedicar a la seva vocació literària i docent fins que va morir al 347. Plató creu que s'ha d'instaurar l’aristocràcia o dictadura del filòsof-rei, només pot governar bé aquell qui coneix la Idea de Bé. El poder i el coneixement han d'anar de la mà. El govern només el mereixel el qui ha dedicat la vida a esbrinar les Idees i a purificar l'ànima.
- Acadèmia platònica:
La principal funció de la comunitat era la del culte a les muses però junt amb ell es va desenvolupar una intensa activitat filosòfica i científica, totes elles considerades per Plató com introducció a la dialèctica.

OBRES
Tots els textos que ens han arribat de Plató, excepte dos(Apologia de Sòcrates i Les lleis) són diàlegs en què Sòcrates és el protagonista, i enraona amb altres ciutadans, sofistes,... De vegades als diàlegs s'expliquen també mites per posar en clar un concepte boirós. Cada diàleg és independent. Els diàlegs s'ordenen cronològicament en 4 períodes:
- Joventut: "Apologia de Sòcrates”… Es passa d’un tema a l’altre i el final queda tallat. La figura de Sòcratesés molt present. Es recull tal i com era la conversa.
- transició: “Cràtil”… Estan escrits abans del primer viatge a Siracusa. Temes polítics. Temes clarament platònics molt conservadors.
- maduresa: “Fedó”, “República”… Estructura de la tragèdia grega. Sòcrates és el protagonista únic: les seves teories s’acabaran imposant. En aquests diàlegs es veu molt clar el procés de dialèctica...
tracking img