Platon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1348 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Plató

LES INFLUENCIES DE PLATÓ

Pitàgores i l’escola pitagòrica:
- Dualisme antropològic: ànima/cos
- Immortalitat i reencarnació de l’ànima
- Les matemàtiques com a autèntic coneixement
- Les escoles pitagòriques van ser el model de l’Acadèmia platònica

Sòcrates:
- La vida i la mort de Sòcrates influenciaran profundament el seu deixeble i la seva vocació filosòfica
- L’ús deldiàleg que va fer Sòcrates com a eina filosòfica inspirarà l’estructura dialogada de la majoria d’obres de Plató
- Interès pels temes morals i socials
- Les idees plat`niques tenen un antecedent en les definicions essencials socràtiques, tot i que aquestes són conceptes i no existeixen per si soles
- La doctrina platònica del governant-filòsof entronca amb l’ intel·lectualisme moral de Sòcrates (lavirtut consisteix en el coneixement)

Sofistes:
- Plató lluita contra l’escepticisme (la veritat no existeix o no pot ser coneguda ) i el relativisme (la veritat depèn de qui la coneix) dels sofistes. El filòsof atenenc sosté que existeixen veritats objectives i es poden conèixer.
- Plató ataca el seu convencionalisme de les lleis i de la moral. Plató diu que cal trobar les lleis socials i lesnormes morals universalment vàlides i no anar-les canviant segons els interessos dels que manen.

EL PENSAMENT DE PLATÓ

Les idees Platòniques

- Les idees platòniques, deslligades al món sensible, assumeixen les característiques que Parmènides havia reservat a l’ésser, l’autèntica realitat: són eternes, immutables, úniques (en el sentit que només hi ha una única Idea de Justícia, una únicaIdea de Virtut, etc.) i immaterials

Relació Idees/objectes materials

- No és solament que les Idees platòniques no depenguin de ningú (dels individus que coneixen) ni de res (dels essers físics) per existir, sinó que tot el que existeix en el mon sensible és el que és perquè es una copia, imita o participa de les Idees. Totes tres expressions són equivalents
- La Idea de Bellesa, o laBellesa en si, no depèn dels objectes materials, sinó que és anterior a aquests, ja que el coneixement que en tenim és el que ens permet dir si tal persona, ciutat o puntura es bella o no. I, per molt belles que siguin aquestes, mai no ho seran tant com la mateixa Idea de Bellesa.
- Segons Plató, la Idea de Bellesa és eterna, sempre ha existit i sempre existirà
- Plató estableix un dualismeontològic a partir dels dos tipus de realitats o éssers que reconeix: les Idees i els objectes materials.

IDEES O FORMES | OBJECTES MATERIALS O SENSIBLES |
Són eternes | Neixen i pereixen |
Són immutables | Canvien i es deterioren |
Són immaterials | Són materials |
Existeixen per si soles | Depenen de les Idees, en són meres imitacions |

De que hi haidees?

- Plató va sostenir, com ja hem explicat, que tot el que existeix al nostre món material i sensible no és més que una còpia d’Idees. Hi ha Idees, així doncs, de tot el que existeix ara, de tot el que va existir anteriorment i de tot el que existirà en el futur.
-Plató reconeix l’existència, com a Idees, dels valors ètics, polítics i estètics (Justícia, Virtut, Bé, Bellesa, etc.), delsobjectes de què s’ocupen les matemàtiques (triangulació, unitat, igualtat, etc.) i, fins i tot, dels éssers naturals i dels seus atributs (humanitat, blancor, morenor, etc.)
-Plató acaba acceptant l’existència de les Idees de tot allò imperfecte o desagradable (com la injustícia, les malalties o la pols)

On són les Idees?

- Segons Plató, les Idees es troben en el món de les Idees, quenosaltres no podem conèixer a través dels sentits, però sí a traves de la intel·ligència, motiu pel qual també es conegut com a món intel·ligible

Cosmologia: l’origen del món sensible

-Plató sosté que el responsable de la creació del món físic va ser el demiürg
- El demiürg va ser un déu creador, aliè a tota càrrega de tipus moral o religiós. És etern i existeix des de sempre, igual que les...