Pobreza en la 3ª edad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (522 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pobreza en la 3ª edad
O termo pobreza indica unha situación económica e social caracterizada por unha carencia marcada na satisfacción das necesidades básicas.As circustancias para especificar acalidade de vida e determinar se un grupo en particular se cataloga como empobrecido soen ser o acceso a recursos como a educación, a vivenda, o auga potable, a asistencia médica, etc... Tamén seconsideran importantes para realizar esta catalogación as circunstacias laborais e o nivel de ingresos. Existen dous niveles de pobreza: por un lado está a pobreza absoluta que se da cando certos estándaresmínimos da vida non poden ser alcanzados tales como a nutrición, saúde ou vivenda e por outro a pobreza relativa que sucede cando non se ten o nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas ouparte das necesidades básicas dacordo ós cristerios dun determinado tempo e sociedade.
Por outra parte entendemos por terceira idade un termo antrópico-social que fai referencia o sector de poblacióndas persoas maiores, non necesariamente xubiladas, normalmente de 65 ou máis anos. Este grupo de idade está aumentando na actualidade na pirámide de poboación ou distribución da estructura da poblacióngalega, debido a baixa taxa de natalidade e a mellora da calidade e da esperanza vida que son as principais causas que provocas iste feito. Según a ONU este sector de poboación posúe uns dereitosfundamentais e innatos como persoas e deben esixir que lles sean respetados e denunciar calquera situación contraria.
Estes dereitos principais son: a vida con dignidade, independencia, seguridade eapoio xurídico, autorrealización, participación e o dereito ós recursos para satisfacer as necesidades básicas.
Neste traballo imonos centrar nas persoas pertencentes a este sector da poboación queestán en situación de pobreza. Millóns de anciáns en todo o mundo se atopan nesta situación tanto en países subdesenvolvidos coma nos desenvolvidos. En Galicia, así coma noutros lugares, moitas das...