Politiques de màrqueting

Páginas: 3 (601 palabras) Publicado: 15 de junio de 2011
Politiques de preu

1. ¿El preu és sempre un valor monetari?. Perquè?

No ja que el preu només expressa el valor que tenen les coses l’únic que es el valor monetari es el que s’utilitza perexcel•lència.

2. ¿Quina és la importància de la política de preus en el màrqueting empresarial o quines son les principals característiques del preu com a eina de màrqueting?

El preu és únic elementdel mix de màrqueting que proporciona ingressos
El preu és un instrument de màrqueting més flexible
El preu és una poderosa eina competitiva
El preu té un fort impacte psicològic sobre el consumidor3. ¿Com influeixen la demanda, els costos i els factors de l’entorn en l’assignació de preus?

Demanda: si un producte es demanda molt se li pujarà el preu si baixa la demanda també se li baixaràel preu.

Costos: com més costos sigui un producte més car serà aquest.

Entorn : també es un factor important ja que segons on es vulgui vendre un `producte zones riques i pobres el preu delproducte també pot variar.

4. ¿Quines són les principals tècniques que fan servir les empreses per a fixar els preus?

Fixació de preus a partir de marges
Només requereix alguns càlculs elementalsi garanteix la consecució de beneficis de fixar els preus.

El mètode del preu objectiu
En aquests casos és útil l’anàlisi del punt mort, que permet calcular quin és el llindar de rendibilitatd’una empresa, és a dir, quin volum de vendes cal assolir per a cobrir costos.

Mètodes basats en la demanda
Els mètodes basats a la demanda prenen com a punt de partida el preu que els consumidorsestarien disposats a pagar per un bé.

Mètodes basats en la competència
La fixació de preus basada en la competència consisteix a utilitzar com a criteri de fixació de preus els establerts pelscompetidors

Mètode basat en el valor
L’estratègia d’assignació de preu per valor consisteix a oferir als consumidors el valor més gran possible. Per valor s’entén, en aquest cas, la proporció entre...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Politiques de màrqueting
  • politiques de marqueting
  • Introducció Al Màrqueting 1 Trimestre Polítiques De Mk
  • Politiques del Marqueting, 1r Trimestre
  • Márqueting
  • marqueting
  • Marqueting
  • Marqueting

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS