practica quimica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (756 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2015
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índex

Portada pag 1
Índex pag 2
Pràctica 1 pag 3
Pràctica 2 pag 7
Relació entre el volúm i la temperatura d'un gasObjectius:
-Comprovar que el volúm que ocupa una determinada quantitat de gas depèn de la temperatura.
-Trobar per extrapolació la temperatura més baixa.

Fonament teòric :

-Es denomina dilataciótèrmica a l'augment de longitud, volum o alguna altra dimensió mètrica que pateix un cos físic a causa de l'augment de temperatura que provoca en ell per qualsevol mitjà. La contracció tèrmica és ladisminució de propietats mètriques per disminució de la mateixa.

-La teoria cinètica molecular o teoria cineticomolecular de la matèria:
La matèria està constituïda per partícules Molt Petites,practicament invisibles Llevat que disposem d'1 microscopi electrònic: Podem parlar de molècules, Atoms, electrons, protons, neutrons i d'Altres Fins i tot més Petites.
Les partícules exerceixen entresi forces d'atracció que els mantenen unides: Als Sòlids, la intensitat de la Força és Molt gran; a els Líquids, moderada, i a els Gasos, Molt petita.
Les partícules estan en moviment constant:Lespartícules dels sòlids gairebé no es mouen, només vibren.

-Les partícules dels gasos es mouen independentment les unes de les altres, i en els líquids es dóna una situació intermèdia. Recordem quecom més elevada és la temperatura de la matèria, més vibraran les seves partícules.Material i equipament:
-Aigua.
-Proveta 10cm3
-Vas de precipitats de 1000cm3
-Termòmetre.-Vareta per agitar.
-Escalfador elèctric.
-Suport amb pinça i nou termòmetre.
-Un baròmetre, per saber pressió atmosfèrica.
-Un ordinador per processar els resultats.

Procediments:
1.- Hem agafat elmaterial indicat i hem omplert al màxim el vas de precipitats amb aigua, i hem omplert d'aigua la proveta tot procurant que hagi una quantitat d'aire facil de llegir. Hem colocat la proveta dins el...
tracking img