practica quimica

Páginas: 4 (756 palabras) Publicado: 22 de febrero de 2015
Índex

Portada pag 1
Índex pag 2
Pràctica 1 pag 3
Pràctica 2 pag 7
Relació entre el volúm i la temperatura d'un gasObjectius:
-Comprovar que el volúm que ocupa una determinada quantitat de gas depèn de la temperatura.
-Trobar per extrapolació la temperatura més baixa.

Fonament teòric :

-Es denomina dilataciótèrmica a l'augment de longitud, volum o alguna altra dimensió mètrica que pateix un cos físic a causa de l'augment de temperatura que provoca en ell per qualsevol mitjà. La contracció tèrmica és ladisminució de propietats mètriques per disminució de la mateixa.

-La teoria cinètica molecular o teoria cineticomolecular de la matèria:
La matèria està constituïda per partícules Molt Petites,practicament invisibles Llevat que disposem d'1 microscopi electrònic: Podem parlar de molècules, Atoms, electrons, protons, neutrons i d'Altres Fins i tot més Petites.
Les partícules exerceixen entresi forces d'atracció que els mantenen unides: Als Sòlids, la intensitat de la Força és Molt gran; a els Líquids, moderada, i a els Gasos, Molt petita.
Les partícules estan en moviment constant:Lespartícules dels sòlids gairebé no es mouen, només vibren.

-Les partícules dels gasos es mouen independentment les unes de les altres, i en els líquids es dóna una situació intermèdia. Recordem quecom més elevada és la temperatura de la matèria, més vibraran les seves partícules.Material i equipament:
-Aigua.
-Proveta 10cm3
-Vas de precipitats de 1000cm3
-Termòmetre.-Vareta per agitar.
-Escalfador elèctric.
-Suport amb pinça i nou termòmetre.
-Un baròmetre, per saber pressió atmosfèrica.
-Un ordinador per processar els resultats.

Procediments:
1.- Hem agafat elmaterial indicat i hem omplert al màxim el vas de precipitats amb aigua, i hem omplert d'aigua la proveta tot procurant que hagi una quantitat d'aire facil de llegir. Hem colocat la proveta dins el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practicas de quimica
  • practica de quimica
  • Practica De Quimica
  • práctica quimica
  • PRACTICA DE QUIMICA
  • practica de quimica
  • Practicas quimicas
  • Practica De Quimica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS