Presocraticos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1027 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS PRESOCRÀTICS/ PLATONICS
Es més precís és dir platònics ja que és Plató qui, gracies als seus escrits, marca una època nova en el desenvolupament de la filosofia.
Naixement de la filosofia:
* La filosofia va néixer a Grècia al s. 7ac, a Milet (en contacte amb l’Asia menor i el seu pensament)
* Es va passar d’una explicació mítica, religiosa a una explicació racional “pas del mitosal logos”. Les narracions mítiques, que explicaven com havia sorgit el mon o quina era la causa dels fenòmens naturals, començaven a ser insuficients per satisfer la curiositat dels grecs, ja que hi havia problemes molt concrets que no tenien solució en els vells mites. Punt important que diferencia als presocràtics.
* Va sorgir gracies a:
* Progrés econòmic
* Pas a la democràcia* Convivència amb altres cultures i maneres de pensar
Filòsofs:
* Anaximandre
* Anaximenes
Filòsofs mònites:
* Heràclit
* Pitàgores de Samos
* Parmènides d’Elea
* Zenó d’Elea i Melissos de Samos
Filòsofs pluralistes:
* Empedocles
* Anaxagores: el filòsof desterrat
* Leucip
* Democrit d’Abdera

La physis i el principi de totes les coses:
Objectesd’investigació:
* Physis (naturalesa): cosmos, qualitats d’una cosa, oposició a lo artificial
* Que busquen?: l’arkhé (principi o l’element del qual es compon tot el que existeix)
* Esta situat en el principi temporal i és l’origen de tot
* Element constitutiu comú a totes les coses
* Determinar les característiques i els processos als quals estan sotmesos tots els objectes.
Elspresocràtics es preguntaven quin era el principi de la physis.
Els mònites: 1 sol principi
Els pluralistes: + 1 principi

Filòsofs:
Tales de Milet
* 1r filòsof. Observava la natura i donava idees al seu poble que servien per interpretar els fenòmens naturals.
* Teoria: aigua és l’arkhé, el principi de tot i per això, la terra esta sobre l’aigua.
* Va pensar en termes empírics iracionals i per això dona un caràcter racional i no simbòlic a l’aigua
* El deia que tot estava ple de “deus de vida”
* Al principi, filosofia i ciència van junts
Anaximandre:
* Va escriure un llibre <<sobre la naturalesa>>
* Va utilitzar el gnòmon per mesurar
* Va ser el 1r en dibuixar un mapa de la terra i en construir una mena d’esfera on hi havia representatsalguns astres
* Va admetre la pluralitat de mons i el moviment etern de les coses (el mon canvia)
* Teoria: ápeiron es l’arkhé, principi i element de les coses existents, i que conte la causa del naixement i destrucció del mon.
* Hi ha un ordre en el procés de la realitat
Anaximenes:
* Teoria: l’aire es l’arkhé. S’inspirava en l’observació de fenòmens com la pluja, l’evaporació,la formació de núvols i la respiració com a principi de vida. El cosmos respira.
* Les formes de l’aire son la causa dels diferents fenòmens amb que es fa present la realitat

Característiques (similituds) | Diferencies | |
| Heràclit | Parmènides |

Postura davant del mon | Moviment continu de les coses (mon com un riu) El mon es canviant i no estàtic i res roman (canvi) | El mones estàtic i eternitat de les coses |
La veritat La veritat és el sucès del serComparació amb la llum (obscuritat=ignorància llum=veritat)El ser representa una veritat única a la que tots podem accedir. |
| Com que el camí canvia, la veritat també | El camí de la veritat és nomes un. Via de la veritat: el ser es i no existeix el no ser (no canviar, sempre el mateix....) |
Intangible
Reuneixtotes les coses en si mateix
El ser | Ser essència de les coses. Existeix el ser i el no ser, ja que tot es canviantMoviment continu | Ser essència de les coses. Existeix el ser i no el no serSer continu |
Oscil·lació entre els contraris Existeixen els oposats |
| Dins de la realitat hi ha una tensió interna. Principi del moviment es la teoria dels contraris. El mon esta ple de fets...
tracking img