Proceso de hominizacion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (470 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pregunta 1.

a) La part que ja formava la teoria darwinista és la que diu que
"Hi ha variabilitat, característiques que són heretables"

"La selecció natural: cada individu té unescaracterístiques depenent de l'ambient i la climatologia en què viu, característiques que segons els factors en què es desenvolupa l'espècie són més o menys favorables per a la seva supervivència i reproducció,per tant les característiques favorables Heredables apareixeran amb més freqüència en les següents generacions de l'espècie "

"L'origen de les espècies: Degut a la selecció natural, es pot donar queuna espècie pateixi molts canvis fins al punt de derivar en una nova espècie"

B)
La part que amplia la teoria de Darwin, és la següent:
"És la que proposa una explicació a la variabilitat:Les mutacions que fan aparèixer individus amb noves característiques i la reproducció sexual que fa diferents combinacions de les característiques dels individus d'una població "

Pregunta 2:

A)Entenem per espècie el conjunt format per organismes capaços de reproduir-se entre ells i formar descendència fèrtil.

B)El nombre d'espècies ha anat augmentant amb el pas del temps a causa delprocés de la selecció natural, espècies en les quals alguns individus han anat canviant de generació en generació però d'altres no, donant peu ha que d'un mateix ancestre hagin sorgit dues o mésespècies diferents.

Pregunta 3:

El procés d'hominització és el conjunt de tots els canvis evolutius que han patint els homínids; l'evolució biologia de l'ésser humà, des dels primers homínids(Australopithecus) fins a l'home com el coneixem actualment (homo sapiens sapiens).
Les tendències evolutives dels primers homínids són les següents:

-Bipedisme o postura dreta, que en l'espècie humanas'assoleix plenament.

-Un alliberament del sòl de les extremitats anteriors, a conseqüència del bipedisme, que es van transformar en superiors. Aquestes es van poder utilitzar per agafar aliments...
tracking img