Protocolo x.25

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1936 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Protocol X.25 
 
 
 
 
 
1. Introducció
2. Capa física
3. Capa d’enllaç
4. Capa de xarxa
 
 
 
 
 
QUÈ ÉS X.25? 
• Norma publicada al 1976 pel CCITT (actualment UTI) que consta d’un conjunt d’especificacions de protocols d’accès a xarxes per a les capes 1, 2 i 3.
• Aquestes especificacions són revisades cada 4 anys i actualment és l’estàndard més usat en WAN (Wide AreaNetwork).
 
 
• X.25 defineix la interfície entre el host (DTE) i la xarxa (DTCE).
 
▪ DTE: equip terminal de dades
▪ DCE: equip del circuit de dades
▪ DTCE: equip terminal del circuit de dades
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
QUÈ ÉS X.25? 
• Les principals funcions de X.25 són:
o identificació de paquets
o retorn depaquets erronis
o control de flux
o recuperació d’errors
o facilitat a l’hora d’enviar paquets entre DTEs
 
 
 
 
 
AVANTATGES 
• Vàries conexions lògiques sobre una de física
• Assignació dinàmica de capacitat (multiplexació estadística)
• Transport de dades de múltiples sistemes
• Fiable
 
 
 
 
 
INCONVENIENTS 
• Protocolscomplexos ( molt processament per a transmetre dades
• Ample de banda limitat
• Retards de transmissió grans i variables
• Senyalització en canal comú, ineficaç i problemàtica
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA 
• Estableix la interfície elèctrica, mecànica, procedimental i funcional entre DTE i DTCE.
• Utilitza els protocols X.21 i X.21bis.
 
 
 
 
 CAPA FÍSICA: X.21 
• Permet grans velocitats, pero no està soportada en els ordinadors dels usuaris.
• Utilitza un conector de 15 pins dels quals sols n’usa 8.
• En l’actualitat ha quedat desfasat i tendeix a desaparèixer, ja que tot i que permet grans velocitats no està soportada en els ordinadors dels usuaris.
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA: X.21
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA: X.21bis • Protocol més internacionalitzat que permet enllaços punt a punt.
• Normalment s’usa aquesta intefície, similar al V.24 o RS-232, tot i les seves limitacions:
o distància entre DTCE i DTE inferior a 15 m.
o taxa de transmissió fins a 20 kbps.
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA: X.21bis 
• S’utilitza conectors DB-25 per a conexió DTCE-DTE i DTE-DTE
 
 
 
 
 
CAPAFÍSICA: X.21bis
 
 
 
 
 
CAPA FÍSICA: X.21bis 
GND: ground (terra)
RX: recepció de dades
TX: transmissió de dades
RTS: request to send
CTS: clear to send
DTR: data terminal ready
DSR: data set ready
RI: ring indicator
CD: carrier detected
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CAPA D’ENLLAÇ 
• Protocol: Link Access Procedure Balanced
• LAPB és un protocol de la capa d'enllaç dedades que controla la comunicació i l'intercanvi de paquets entre un DTE i un DCE
• És un protocol orientat a bit que assegura l'entrega ordenada dels paquets i que estan lliures d'error.
 
 
 
 
 
CAPA D’ENLLAÇ 
• Deriva de HDLC
• És un protocol ARQ (Automatic Repeat reQuest)
• Utilitza finestra lliscant de mida 8 o 128
 
 
 
 
 
FORMAT DE PAQUET
 
 
 
 
 
Flag: Delimita el principi i el final del paquet LAPB. 
Conté 0x7E (01111110). Per evitar confusions, en la resta de paquet no hi ha mai més de 5 uns seguits, si n'hi ha 5 s'insereix un zero.
 
 
 
 
 
FORMAT DE PAQUET 
Address : Només pot tenir dos valors
• 0x01: Comandes del DTE al DCE i respostes a aquestes comandes del DCE al DTE
• 0x03: Comandes del DCE al DTE i respostes aaquestes comandes del DTE al DCE
 
 
 
 
 
FORMAT DE PAQUET 
Control: Identifica el tipus de paquet, el numero de seqüencia del paquet, caracteristiques de control i seguiment d'errors. 
Tipus de paquet: I-frame, S-frame, U-frame
 
 
 
 
 
FORMAT DE PAQUET 
Information: Conté la informació del nivell superior
(paquet PLP)
 
 
 
 
 
FORMAT DE PAQUET 
FCS: Control d'errors i...
tracking img