Pruebas de acceso pau+25

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10112 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS I MÉS GRANS DE 45 ANYS Convocatòria de 2011

ÍNDEX
Informació general Convocatòries Requisits Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Estructura de les proves Més grans de 25 anys Fase general Fase específica Més grans de 45 anys Prova d’accés Entrevista personal Convocatòria de 2011 Matrícula Formalització de la matrícula Forma depagament Documentació que cal presentar Llocs de lliurament de la documentació Nota important sobre la validesa de la matrícula Calendari i horari de les proves Lloc de les proves Tribunal especial Qualificació Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Normes generals per a la realització de les proves Accés a la universitat. Preinscripció Preinscripció a les universitats públiques catalanes i ala Universitat de Vic Preinscripció a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU, i a la Universitat Oberta de Catalunya

ANNEXOS Annex 1. Temaris i estructura dels exàmens Biologia Comentari de text Dibuix tècnic Economia i organització d’empresa Estadística Filosofia Física Geografia Història contemporània

Història de l’artLiteratura Llengua castellana Llengua catalana Llengua estrangera (alemany, anglès, francès, italià o portuguès) Matemàtiques Química

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Convocatòria 2011

INFORMACIÓ GENERAL
Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i per a més grans de 45 anys són comunes per a totes les universitats de Catalunya.CONVOCATÒRIES
Les proves d’accés es convoquen una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

REQUISITS
Més grans de 25 anys Poden presentar-se a les proves els candidats que reuneixin els requisits següents: a) Tenir 25anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2011. b) No tenir superades les PAU.

Més grans de 45 anys Poden presentar-se a les proves els candidats que reuneixin els requisits següents: a) Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2011. b) No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat. Es pot trobar aquesta informació i d’altra de suplementària al web:http://www.gencat.cat/universitats/25-45anys

20/12/2010

Pàgina 3 de 31

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Convocatòria 2011

ESTRUCTURA DE LES PROVES
Més grans de 25 anys
La prova s’estructura en dues fases: Fase general: igual per a tots els candidats. Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títolsuniversitaris oficials de grau.

FASE GENERAL La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera. La fase general consta de quatre exercicis: a) b) c) d)Comentari de text Llengua catalana Llengua castellana Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès).

FASE ESPECÍFICA La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitarisoficials de grau. S’estructura en cinc opcions: A. B. C. D. E. Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada. En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir...
tracking img