El dios de la modernidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3329 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL DIOS DE LA MODERNIDAD

J.R. Llobera

Etnologia d’Europa
Antropologia Social i Cultural

ÍNDEX

1. Introducció

2. Teories principals en relació al nacionalisme

3. Tipus de nacionalisme a Europa
- Nacionalisme i Estat
- Nacionalisme i Societat Civil
- Nacionalisme i Religió Civil- Nacionalisme i Ideologia: nacionalisme polític i cultural

4. La influència de la Revolució Francesa i del Romanticisme
en el nacionalisme

5. Conclusions

1. INTRODUCCIÓ

J.R. Llobera analitza el desenvolupament del nacionalisme a l’Europa Occidental, analitzant els diversos factors històrics que hi han influït així com les diferentsescoles i teories que l’han explicat, mostrant-nos la complexitat d’aquest fenomen. Mostra com els nacionalismes no són un fenomen exclusiu de la modernitat sinó que podem trobar una herència medieval en la identitat nacional que s’ha de tenir en compte.

Veurem com l’autor analitza els factors estructurals i ideològics que han influït en el desenvolupament del nacionalisme, des d’un punt de vistahistòric i social. Aquests factors han anat condicionant la idea de nació, idea que ha evolucionat en diferents formes de nacionalisme a l’Europa Occidental moderna. Llobera explica les idees de diversos autors que han reflexionat entorn el sorgiment i l’evolució dels nacionalismes europeus, en fa un anàlisi i ho complementa amb les seves aportacions, donant com a resultat un text ben interessant queens ofereix una àmplia visió del fenomen.

2. TEORIES PRINCIPALS EN RELACIÓ AL NACIONALISME

J.R. Llobera analitza els factors que poden explicar el desenvolupament del nacionalisme a Europa, fixant-se en diferents corrents i autors que ho han explicat i comentant les idees pròpies. Llobera coincideix amb Gellner en que el nacionalisme és un fenòmen que apareix en la modernitat, però si es téen compte el passat històric.

Molts autors veuen en el capitalisme la causa del desenvolupament del nacionalisme. Diversos autors coincideixen amb les teories de Gellner. Ell creu que el sorgiment del nacionalisme va ser degut al desenvolupament del capitalisme industrial i a la desigualtat que aquest provocà. L’impacte de la industrialització, de la competència entre classes i dels efectesdel llenguatge i l’educació expliquen el nacionalisme modern. Té una visió economicista i creu que les nacions s’han d’inventar. Wallerstein coincideix amb Gellner en la idea del caràcter inventat o construït de la nació i també creu que és un producte de l’economia capitalista mundial.

El marxisme també vincula nacionalisme i capitalisme, afirmant que és una ideologia per protegir el mercatnacional, un instrument de domini de la burgesia sobre el proletariat per ocultar-los l’explotació econòmica.

Per Giddens el nacionalisme és un fenomen modern resultat de la Revolució Francesa. Afirma que són símbols i creences propagades pels grups d’elit i el relaciona amb la dominació de classe. Creu que el desenvolupament desigual del capitalisme va influir molt en els orígens del nacionalisme.Nairn també es centra en els efectes del desenvolupament desigual per explicar el nacionalisme i l’interpreta com un cost sociohistòric de la implantació accelerada del capitalisme a nivell mundial.

Weber creu que la Reforma Protestant va influir en el nacionalisme, així com també ho feren el colonialisme i l’imperialisme.

Hetcher afirma que existeix una divisió cultural del treball entreel centre i la perifèria, el grup dominant del centre monopolitza les posicions socials i els membres de les cultures perifèriques tenen assignats papers inferiors. La desigualtat de la industrialització, la situació de dependència i d’explotació, fa sorgir l’etnonacioalisme.

Anderson considera la nació com una comunitat política imaginada i es centra en l’impacte del capitalisme d’impremta i...
tracking img