Psicologia del desenvolupament i

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1950 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I
PAC 2: DESENVOLUPAMENT PSICOBIOLÒGIC I COGNITIU DE 0 A 12 ANYS

Visualitzat el vídeo proposat, analitzarem 3 nens que es troben en etapes evolutives diferents.

Al nadó de 6 mesos (que apareix al minut 2 del vídeo), en Frederic, el situaria a una fase de desenvolupament que l’autor J.J Gibson (1979), defineix com de bucle percepció- acció, quees produeix als primers mesos de vida. Això vol dir que la percepció i la acció es complementen recíprocament, que la percepció extrau informació vital de l’entorn a l’efecte d’actuar-hi. Alhora l’acció enriqueix la percepció, i això permet captar noves característiques de l’entorn.

Partint d’aquest pressupòsit, on Gibson afirma que “ els objectes són dades que la percepció capta de maneraimmediata”, s’arriba a l’explicació que l’autor dona al desenvolupament mitjançant la diferenciació perceptual. Planteja que els estímuls presentats als òrgans dels sentits, contenen tota la informació necessària per que es doni la percepció, és a dir, que tota la informació que es necessita percebre de l’ambient està continguda al impacte produït pel patró ambiental. Per Gibson, la percepció estàintegrada a un marc ecològic, per tant les propietats ambientals es perceben com entitats significatives dintre d’un determinat context i no com punts aïllats i diferents entre si. Així, amb la seva teoria, la teoria ecològica, sosté que la percepció al mon real no constitueix un problema complex, ja que els ésser humans, que són actius, es poden moure en ell, i veure les coses des de diferentsangles.
Així doncs a l’hora de plantejar-se com interpreten els nadons el mon que els envolta, trobem que es una qüestió molt relacionada tant amb la percepció com amb la cognició.
La teoria de Gibson assumeix que davant la consciència que al voltant succeeixen coses i que es poden donar respostes discriminatives i selectives davant aquest estímuls, cada individu interactua de forma particular,amb les diferents possibilitats que existeixen. Aquestes oportunitats per interactuar amb els objectes s’ en diuen affordance (utilitat percebuda), i dependran del nivell de desenvolupament, l’experiència prèvia i de la necessitat del perceptor. Els affordance del nen evolucionen a mida que tenen mes experiència amb els objectes i dona lloc a que es produeixi un creixement perceptiu, queconsistirà en el procés de detecció o discriminació de les característiques més significatives de l’entorn.
El nadó del vídeo es troba en un estadi sensoriomotor, i per tant relaciona el món a través dels sentits i de l’acció, i no serà fins el termini d’aquesta etapa que serà capaç de representar la realitat mentalment. En aquest període el nen desenvolupa una conducta intencional o dirigida cap a metes(colpejar les joguines per que sonin o es moguin).
Podem veure com el nen comença a coordinar les seves extremitats, potenciant la bilateralitat ja que realitza moviments simultanis amb els dos braços per poder arribar a les joguines penjants, integrant els dos costats del cos i començant a desenvolupar la percepció hàptica,és a dir, la capacitat per explorar els objectes mitjançant el tacte.El nen de 6 mesos, es mostra sensible al moviment, i tal com afirma la teoria de Gibson, donat que la “imatge no és estàtica” a la retina, en nen segueix amb la vista les joguines que pengen davant seu, segueix el moviment i reacciona davant la mare quan “apareix” al seu camp de visió.

Però les limitacions del nen per tractar amb els objectes no visibles es posen de manifest, amb el que esdenomina prensió (o conducta d’assolir interrompuda) i es mostra quan la mare el retira de la joguina, donat que aquesta deixarà d’existir per ell, per que no la visualitza. A més, donada la seva incapacitat per retenir i evocar, en desaparèixer de la seva vista, també desapareixerà del seu pensament.
Seguint a Piaget, Gibson parla dels subestadis pels quals passen els nens (reflexes innats,...