Psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (558 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA INTERACCIÓ DE VARIABLES INTERPERSONALS

Interacció profess@r-alumn@
la Interacció alumn@-alumn@

Interacció docent-alumnat
* Enfocament cognitiu
* Professor Mediador
* Vigotsky* Gilly
* Les expectatives del docent
* Procés de formació
* Comunicació d’expectatives
* Clima de l’aula
* Optimització clima positiu

ESQUEMA

ESQUEMA

GILLY
*Percepció dels alumnes
* Destaquen aspectes afectius i interpersonals.
* Un caràcter acadèmic motivador i dispensador de coneixements
* Funció de control disciplina

Les Expectatives
Procésde formació
Rosenthal i Jacobson “Pigmalión en la escuela”
Expectatives negatives Més influencia, més sensibilitat a allò negatiu i al rebuig

COMUNICACIÓ DE LES EXPECTATIVES |1. Els professors que creuen que un alumne és bo, li somriuen amb mésfreqüència, mouen el cap, s'inclinen cap a ell i li miren més temps alsulls (comunicació no verbal positiva). |
2. Els bonsalumnes reben sempre més feedback, independentment queles seves respostes segueixen correctes o errònies. |
3. Per als alumnes de què els professors esperen més, les reaccions sónmés fortes i clares.|
4. Els nens i nenes amb talent reben més elogis que crítiques. |
5. Als alumnes de què s'espera més, els professors estan més atents percom progressen en els aprenentatges i servir-los de guiaen tot moment. |
6. Els professors inciten els alumnes, dels que esperen més, a respondremés sovint. Els criden més sovint, els donen problemes més difícils,més temps per a contestar i els ajuden atrobar la solució correcta. |
7. Al obtenir bons resultats els alumnes a qui els professors considerencom menys capaços, el professor no veu complides les sevesexpectatives i no premia de maneraadequada l'esforç realitzat. |

Conseqüència
* Clima
* Feedback
* Input
* Output

Optimització
* Empatia
* Amabilitat
* Entusiasme
* Sentit de l’humor
* Grau...