Psicomotricitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 34 (8266 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Com entenem la psicomotricitat?

La psicomotricitat, entesa com a acomodació d’un mateix al seu entorn a partir del coneixement de les pròpies possibilitats i de relació amb els altres, amb els objectes, amb l’espai… (és a dir, amb l’entorn), potencia el desenvolupament dels nens i nenes a través d’unes activitats bàsicament corporals que s’aniran resolent gràcies a respostes motrius ipsicològiques, de manera que progressivament l’infant anirà elaborant la imatge d’ell mateix i del seu esquema corporal, importants per al seu desenvolupament personal, la interacció amb els altres i l’entorn, i els aprenentatges.

Per altra banda, cada infant utilitza el seu cos, experimenta les sensacions i manifesta els resultats de manera diferent; el punt de partida físic pot ser similar tenint encompte el desenvolupament adequat per a l’edat, però el pòsit emocional pot modificar de maneres diferents els resultats. És important que aquest substrat emocional es tingui en compte durant les sessions de psicomotricitat; cal que el professional proposi a tots els nens i les nenes activitats com a grup, però que alhora els tingui en compte com a individus i estigui alerta tant a les respostesmotrius com a l’activitat enfront dels nous reptes.

L’oportunitat que el professional té d’acollir, rebre, emparar, deixar fer, facilitar... i la manera que els nens i les nenes es poden beneficiar d’aquest contacte físic i afectiu, de la seguretat que l’adult els dóna en situacions de repte o d’íntima seguretat, fa de la psicomotricitat un recurs immillorable per facilitar un desenvolupamentharmònic en aquestes edats.PSICOMOTRICITA P3, P4, P5
UNITATS DE PROGRAMACIÓ

1. Possibilitats d’un mateix i del material; “Juguem a descobrir”


2. Esquema corporal; “Coneguem bé el nostre cos”


3. Control global i segmentari del cos

3.1. Control postural; “Sentim el cos”


3.2. Control del’equilibri estàtic i dinàmic; “Fem equilibris”

3.3. Organització de la lateralitat; “Quin costat fem servir?”

3.4. Coordinació dinàmica general; “Ens movem pensant”

3.5. Dissociació de moviments; “Els dos costats són independents”

3.6. Coordinació oculomotriu; “Els ulls ens ajuden”


4. Estructuració de l’espai


4.1.Organització i orientació en l’espai; “On som? On anem?”


5. Percepció temporal


5.1. Estructuració del temps; “Ens movem amb ritme”
TEMPORITZACIÓ

P3

|SETEMBRE |OCTUBRE |NOVEMBRE |DECEMBRE |
| | || |
| | | |Possibilitats d’un mateix i del|
|Adaptació escola |Adaptació escola |Esquema corporal |material |
| | || |
|GENER |FEBRER |MARÇ |ABRIL |
| | | | |
|Possibilitats d’un mateix i del|Control global i segmentari del|Control global i segmentaridel|Control global i segmentari del|
|material |cos |cos |cos |
|MAIG |JUNY | | |
| | | |...
tracking img