"Quien se ha llevado mi queso" en catala

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1340 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 21 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
¿ Quien se ha llevado mi queso ?

INDEX

Index 2

Introducció 3

Narració 4

Conclusió7

Bibliografia 8

INTRODUCCIÓ

“ ¿ Quien se ha llevado a mi queso? … cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio “
Amb aquest títol , l’autor Spencer Johnson, ens ofereix una sèrie de consells per assolir laadaptació al món actual , de les comunicacions i la globalització.
Aquest últim segle s’ha caracteritzat, entre altres coses , per que a suposat un canvi d’era o salt evolutiu, tant en l’àmbit social, tècnic, territorial, econòmic, polític o mediambiental . Estem vivint un moment històric de constants canvis a nivell mundial, això fa que les antigues formules fins ara infalibles comencen amostrar-se insuficients.

A l’àmbit laboral podem veure que aquests canvis també hi son presents , la globalització implica obertura de mercats,i això diversificació de consumidors i de competidors, canvis en les monedes. Per altra banda s’ha de tenir en compte que els hàbits de consum també estan en constant evolució, tot això fa que s’hagin de prendre una sèrie de mesures que ens permetinadaptar-nos, o fins i tot preveure les modificacions significatives.

El llibre te tres parts diferenciades : una reunió, la narració i un debat. La primera i la tercera les obviarem per que no aporten res de transcendent a la historia, la reunió no fa mes que inflar les expectatives de la narració, tota una campanya de marketing. Per altra banda el debat ve a dir que aquesta historia ha salvat alspersonatges de la reunió de la crisis, obrint-los els ulls… més marketing.

LA NARRACIO
Mitjançant quatre personatges ( dos ratolins i dos fullets) se’ns mostren unes conductes inherents en tot esser humà, que mostren quatre maneres d’afrontar els canvis quan aquests es troben de sobte sense formatge, val a dir que el formatge es una metàfora d’allò que desitgem de la vida : èxit, fama, diners,feina , relacions sentimentals…te moltes lectures, però de ben segur que la finalitat original eren els negocis, així doncs ho encararé en el món empresarial.

Fisgón – es el personatge mes intuïtiu, detecta els canvis molt de presa.
Escurridizo – molt dinàmic , sempre esta en moviment i passa fàcilment a la acció.
Hem – molt reflexiu, nega els canvis per por de perdre el que té.
Haw – esel protagonista de la historia, tothom s’hi pot sentir identificat ja que en ell trobem totes les conductes abans comentades, i es amb ell que farem el camí de transició del model estàtic d’en Hem al model dinàmic dels ratolins.
En aquest viatge en Haw va escrivint les reflexions i impressions per tal de fer de guia a al seu amic Hem…

¿Quién se ha llevado mi queso?
un bon dia els dos fulletsvan a esmorzar, i es troben que no hi queda formatge a la seva reserva particular, incapaços d’assimilar aquesta situació es queden deprimits pensant en la seva mala sort i en lo injusta que pot ser la vida de vegades. (De ben segur que van pensar el mateix els fabricants de rodets el dia que es va inventar la fotografia digital)

Tener queso te hace feliz
Els fullets recorden amb enyorança elsbells temps en el que tot eren flors i violes, ells vivint en l’abundància del formatge, que n’eren de bons!!…

Cuanto mas importante el queso es para ti , tanto más deseas conservarlo
Haw comença a rumiar en la seva nova situació , s’adona de l’important que era per a ell el formatge i la dependència que hi té, ja que sense ell no es res.

Si no cambias te puedes extinguir
Decidit, es...
tracking img