Realismo historia del arte

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1047 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
arteRealisme:Moviment pictòric, escultòric i literari que representa la realitat més propera i quotidiana. Neix en les classes populars sorgides de la Revolució Industrial que rebutgen la retòrica romàntica i la idealització neoclàssica.Amb aquest moviment es van abandonar els temes medievals, clàssics i orientals, els quals van ser substituïts per temes contemporanis tractats amb objectivitat,escenes quotidianes, amb contingut social i un compromís polític, el paisatge i el retrat. Aquest canvi hi van contribuir factors com la implantació definitiva de la burgesia, el positivisme filosòfic d’August Comte basat en l’experiència, l’observació i l’evolució, i els avenços tecnològics i científics, com la fotografia o la teoria d’evolució de Darwin.Els realistes es van negar a laidealització i van optar per un enfoc directe. L’artista es part de la societat i no pot contemplar-la impassible. La realitat és, per tant, causa i finalitat en si mateixa.En el Realisme Francès va ser evident la influència de la pintura barroca espanyola, trobem pintors com:Milet(1814-1875): aquest pintar representà la vida al camp i la vida de la pagesia en un moment en que la industrialització s’estavaimposant. Les seves obres reflecteixen la senzillesa, l’esforç i la fraternitat humana.Obres(L’Angelus,La migdiada,Les espigadores). Courbet (1819-1977): Va escandalitzar pels seus temes vulgars i quotidians realitzats a gran format. Obres(Enterrament a Ornans,Taller/estudi del pintor).Autors:Daumier,Corot.
Impressionisme:Va ser un nou moviment del darrer quart del segle XIX, el qual intentavatransmetre la sensació i la impressió del que tenien davant. Va néixer en un període de creixement del poder de la burgesia. També va haver-hi una exposició d’obres rebutjades als salons oficials, al Saló de Refuses. Es van produir molt avenços químics, com la comercialització de pintures a l’oli en tubs d’estany que va afavorir la pintura a l’aire lliure.L’Impressionisme s’inspirava en la natura i,sobretot, en la fotografia, la qual oferia una representació de la realitat. Va tenir antecedents artístics com Velàzquez, Rembrant o Goya, i els paisatges anglesos de Turner i Constable. El pintor Delacroix els va influir en la importància del color, i de l’art japonès s’influencià pels gravats, colors plants, el tractament de la llum, etc.Aquest moviment s’interessava molt per les pinzelladessoltes sense línies de contorn, per l’experimentació dels efectes de la llum en diferents hores del dia, i per la combinació de colors primaris i complementaris. Les aportacions tècniques principals dels impressionistes van ser la teoria dels colors, segons la qual es diu que existeixen tres colors primaris i tres complementaris. La plasmació de la llum, amb la qual es va descobrir que els colors nosón immutables i que la incidència de la llum és determinant. Les aparences successives, un mateix paisatge por ser objecte de plasmacions diferents i de tonalitats diverses. Per presentar les ombres dels objectes, els pintors van optar per reduir els espais acolorits amb les tonalitats complementàries. Una pinzellada solta de colors purs agrupats. En plen air, el que significa el tipus depintura realitzada a l’aire lliure. Utilitzaren temes de la poesia del paisatge pur de Monet, els ambients socials, la festa i l’alegria de Renoir, i el gest i el moviment de Degas.Els pintors d’aquest corrent artístic no representaven amb fidelitat la natura, sinó el que percebien d’ella (subjectivitat). Alló que els unia era, sobretot, el sentiment d’amistat. Els artistes impressionistes es reunien entertúlies i als cafès parisencs per discutir sobre qüestions pictòriques.L’inspirador d’aquest moviment va ser el pintor realista Manet (1832-1883), que es considerat el pare i l’inspirador del grup. Va ser un pintor realista, que mai va esposar amb els impressionistes, però que es considerat el pare del grup perquè participava de les mateixes inquietuds artístiques.Obres(Retrat d’Emilie...
tracking img