Resultados suelo agronomico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3400 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
4. ANÀLISIS DEL SÓL:

Per fer l'estudi del sòl he triar un paratge molt aprop de casa meva que s'anomena Pujant dels Bous.

Segons les dades del GPS sabem:
Que està situat a una latitud 42.21972 Nord i a una longitud 2.80833 Est

Es traca d'una rasa ( pendent del camp) i les mostres s'han agafat aprop de la superfície.

Hem agafat les mostres en la vessant del camp que te un ús agrícola.Els paràmetres que hem mesurat amb la finalitat de conèixer la composició del sòl són els següents:

- Densitat de massa
- Densitat de partícules
- Determinació de la porositat
- Anàlisis granulomètric
- El PH
- Fertilitat del sòl
- Humitat del sòl
- Infiltració
- Temperatura

Imatge del vessant on vam extreure les mostres.

|Carbonats| | | |
| | | | |
| |No |No |No |
|Rels | | | |
| |Si |Poques |Poques |
|Roques || | |
| |No |No |no |
|Textura | | | |
| |argilós |argilós |argilós |
| | | | |
|Consistència || | |
| |Es desfà |Es desfà |Es desfà |
| | | | |
|Color secundari | | | |
| |No |No |no |
|Color primari(carta| || |
|de colors) |54R 4/4 | |54R 4/4 |
| |54R 3/4 |54R 4/4 |54R 3/4 |
| | |54R 3/4 | |
|Estructura | | | |
| | | ||
| |Granular |Granular |Granular |
|Humitat de base | | | |
| | | | |
| |Humit |Humit |Humit |
| | | ||
|Fondaria | |80 | |
|(cm) |10 | | |
| | | |150 |
| | | | |
| | | | ||Horitzo |A |B |C |

Taula de Densitat de Massa:

Horitzó nº A

| | Número de la mostra |
| |1 |2 |3 |
|A Volum delrecipient(ml) |185 |181 |177 |
|B Massa del recipient(g) |30.2 |30.0 |30.2 |
|C Massa de la mostra humida i recipient(g) |314.2 |313.0 |328.1 |
|D Massa de la mostra seca i recipient((g)...
tracking img