Resum dialectes català

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (265 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ROSSELLONÈS
• O tònica en [u]( flor > fl[ú]
• Reducció a final de paraula ( peix > pei
• Canvis de gènere ( el sang, la fred.
• Desinència –i ( jo canti
•Pas per negar ( vendré pas demà.

CENTRAL
• Emmudiment de les oclusives ( camp > ca[m]
• Iodització ( palla > pa[j]a
• O per [u] als verbs ( cant[u]

INSULAR OBALEAR
• Reducció dels grups –qua,-gua en posició final ( aigua > aigo
• Caiguda de la a en els mots esdrúixols acabats en –ia ( independència > independenci
• Emmudimentde [r] en posició final ( mar > ma
• Caiguda de la [z] intervocàlica ( camisa > camia
• Predomini de les formes plenes dels pronoms personals febles ( te menges un gelatALGUERÈS
• Conversió de les consonants –d i l- entre vocals en –r- ( meló > meró
• Conversió de [r] en posició implosiva de consonant en [l] ( germà > gelmà
•Desinència nul·la per a la 1a persona del present d’indicatiu ( cant, muir
• Formes –eva, -iva.


NORD-OCCIDENTAL
• Diftongació de la o- inicial en au ( oliva > auliva
•Articulació d’una [j] semivocal davant el so palatal fricatiu sord [f] ( faixa > fa[if]a
• Article masculí lo los
• Manteniment de la nasal als plurals acabats en –n ( jove> jóvens
• Formes plenes del pronoms personals febles devant dels verbs ( mos diu, me pareix
• Ús de les formes incoetives –ix, -ixen, -isca i –isques.


VALENCIÀ
•Pronunciació de la –r final ( parla[r]
• Articulació de les oclusives al final de paraula ( mol[t]
• Utilització de les formes el, les, la, les.
• Utilització de est,esta, estos, eixa, aixes, aquell...
• Afegeixen –a al masculí ( meu > meua
• Us de les terminacions –ara, -era, - ira ( jo cantara

esinenc, la fred.
-->
tracking img