La europa feudal resumen(catalán)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1054 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1 L'Europa feudal

1 1. El naixement de l'Europa feudal

• Carlemany, rei dels francs, va unificar gran part de l'Europa occidental i es va proclamar emperador (800):
• Per administrar el seu territori, el va dividir en comtats, i per defensar-ne les fronteres, va crear les marques, territoris fortament militaritzats.
• Els successors de Carlemany van dividir l'imperi endiferents regnes pel Tractat de Verdun (843).
• Els segles IX i X, Europa va patir atacs i invasions: els normands pel nord, els musulmans pel sud i els hongaresos per l'est.
• El poder dels reis europeus era molt feble i fragmentat. Per governar i protegir la població, van pactar amb els nobles un sistema de relacions personals, elvassallatge, que va donar lloc al feudalisme:
• El vassalljurava fidelitat al rei a canvi de terres (feus). Els nobles, els bisbes i els abats es van convertir en senyors feudals.
• Aquests senyors eren l'única autoritat dels diversos territoris del regne, i elspagesos es posaven al seu servei a canvi de protecció.

2 2. La noblesa feudal

• El rei ocupava la cúspide de la societat feudal i era considerat el primer entre iguals. Els seusiguals eren la gran noblesa i les autoritats religioses.
• Les principals atribucions del rei eren: elaborar lleis, dirigir els exèrcits dels seus vassalls en campanyes militars, recaptar impostos per a guerres, coronacions, etc., i exercir com a jutge suprem en litigis o plets.
• Per governar el rei estava acompanyat de la Cúria o Consell Reial, un òrgan de caràcter assessor integrat pernobles i clergues.
• La funció dels nobles era ser guerrers. Disposaven de l'equipament, el cavall i les armes per combatre. Eren cavallers i gaudien d'una posició privilegiada, perquè no havien de treballar ni pagar impostos.

3 3. Els pagesos al món feudal

• Un feu el formaven les terres atorgades pel rei o per un noble a un altre senyor feudal. El feu es dividia en:
• La reservasenyorial, que eren les millors terres; les treballaven els serfs. Aquí solia haver- hi el castell.
• Els masos, lots de terra treballats per pagesos lliures i serfs, a canvi de rendes per al senyor.
• El senyor feudal tenia la jurisdicció sobre tot el feu, és a dir, dictava lleis, controlava els serveis (el molí, el forn), impartia justícia, cobrava impostos, etc.
• Els pagesos eren lamajoria de la població. Se'n distingien dues categories: els pagesos lliures, que tenien llibertat personal i eren propietaris de la seva terra, i els serfs, que no tenien llibertat personal i que estaven vinculats a les terres del senyor.
• L'economia pagesa era d' autoconsum, és a dir, les persones vivien d'allò que produïen. El rendiment de la terra era baix, perquè les tècniques i leseines eren molt rudimentàries i el comerç era escàs.

4 4. L'Església cristiana: els clergues

• Les persones dedicades al servei de l'Església constituïen el clero. Hi havia dues categories: l'alt clero (bisbes, cardenals i abats), que tenien els mateixos privilegis que els nobles, i el baix clero (monjos i capellans), que vivien de manera semblant als pagesos.
• L'Església havia demantenir la unitat dels creients, que formaven la cristiandat. També fixava les obligacions religioses, prescrivia les normes per a una conducta correcta i s'encarregava de les cerimònies religioses (bateig, matrimoni...), de l'ensenyament i d'assistir els pobres i els malalts.
• L'Església tenia feus i cobrava impostos a tots els pagesos ( delme) per mantenir el culte.
• El clero secular estavaformat pels capellans i els rectors, que s'encarregaven de les parròquies, i els bisbes, que estaven al capdavant de les diòcesis. El clero regular reunia els monjos i els abats que vivien als monestirs i que se sotmetien a una regla.

5 5. Els monestirs medievals

• La majoria de la població era pagesa. Per això, l'Església es va establir al camp, és a dir, es va ruralitzar.
• A...
tracking img