Resum polanyi "el sistema econòmic com a procés institucionalitzat"

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1637 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’objectiu fonamental de Polanyi en aquest article, com bé indica ell mateix a l’inici del text, es el de determinar el significat que es pot donar al terme “econòmic” en les ciències socials.
Polanyi sosté que, al referir-se a les activitats humanes, el terme econòmic està compost de dos significats: el substantiu i el formal.
1. Significat substantiu: Aquest significat procedeix de larealitat i es refereix a la relació de dependència que té el ser humà vers la naturalesa de la subsistència: l’intercanvi amb el medi ambient natural i social per a la seva necessària satisfacció material.
2. Significat formal: Aquest significat procedeix de la lògica i, per tant, deriva del caràcter lògic de la relació medis-fins. Dóna lloc a la situació d’escollir: l’elecció entre els diferentsusos dels medis quan aquests son insuficients. Implica, per tant, un conjunt de regles relatives a l’elecció entre els usos alternatius dels medis insuficients.
Polanyi proposa que per a la investigació de tots els sistemes econòmics, les ciències socials requereixen del tractament de l’objecte d’estudi en termes substantius.
Per tal de demostrar que es possible descriure els sistemes econòmicsempírics segons la forma en que estigui instituït el procés econòmic, l’autor passa a fer un anàlisi més detallat dels conceptes derivats dels dos significats d’”econòmic”.
Defineix l’acció racional com l’elecció dels medis en relació amb els fins. Els medis son qualsevol cosa que sigui adequada per sevir a un fi, per tant, “racional” es refereix a la relació de concordança dels medis amb elsfins, independentment de quin sigui aquest fi. (Si la finalitat es morir, és racional el suïcidi com a medi per aconseguir-ho; en tot cas seria amoral, però no pas irracional)
Si l’elecció es induïda per l’escassetat de medis, la lògica de l’acció racional es converteix en economia formal, on la situació d’elecció es planteja a partir de la insuficiència dels medis: escassetat. Per a que lainsuficiència indueixi a l’elecció han d’existir més d’un us dels medis, així com fins graduals en ordre de preferència.
A partir d’aquí, Polanyi afirma que existeix elecció de medis sense insuficiència i insuficiència de medis sense elecció. En aquest sentit, estableix que l’elecció pot ser una elecció moral (induïda per la preferència de la certesa envers l’equivocitat) o una elecció operacionalmentinduïda (dos o més camins que condueixen a un mateix destí).
“La utilizació del significat formal –diu Polanyi- denota que el sistema econòmic és una seqüència de actes per estalviar, és a dir, d’eleccions induïdes pes situacions d’escassetat”.

L’origen del concepte substantiu és el sistema econòmic empíric, resumit com “el procés instituït de interacció entre l’home i el seu medi ambient”que té com a conseqüència un continu subministrament dels medis materials que necessiten ser satisfets. Aquesta satisfacció de la necessitat pot ser material (implica l’ús de medis materials) o de serveis (necessitats fisiològiques, aliment, etc.).
En aquest sentit, l’autor remarca que el sistema econòmic és un procés institucionalitzat.
El procés inspira un anàlisis en termes de moviment, quees refereixen a canvis de localització, a canvis d’apropiació, o a ambdós alhora.
* Moviments de localització: Representen quelcom essencial del sistema econòmic en el sentit substantiu del terme, la producció junt amb el transport.
* Moviments d’apropiació: Determinen tant la circulació dels bens (transacció) com la seva administració (disposició).
La institucionalització del procéseconòmic, en paraules de Polanyi, “dota al procés d’unitat i estabilitat; crea una estructura amb una funció determinada en la societat; trasllada el lloc del procés en la societat, afegint d’aquesta manera significació a la seva història; centra l’interès en els valors, els motius i la política”. Aquests són els elements que mostren el sistema econòmic humà com un sistema institucionalitzat....
tracking img