Resumen 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (839 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitats Historia i Cultura de Balears, tema 1:  Prehistòria, època romana i Antiguetat tardana.1.1.Dels orígens del poblament a la cultura talaiòtica balear.1) Què entenem per prehistòria?2) Quanarribà l'home a les Balears segons les tesis tradicionals? I segons les més recents? Per què arribà tan tard?3) Què era el myotragus balearicus? Per què va desaparèixer?4) Elabora un esquema de lestres grans fases de la prehistòria balear.5) Elabora un mapa indicant on es troben les principals restes de les primeres ocupacions humanes de les Balears (mapa de la pàgina 14 del llibre de text).6)Explica les dues teories que hi ha respecte al sorgiment de la cultura talaiòtica. A quines illes de l'arxipèlag balear hi va ser present la cultura talaiòtica? Què se sap sobre Eivissa i Formentera enaquesta època?7) Indica els tipus de talaiots i explica com es creu que es varen construir i quines eren les seves funcions (pàg. 44-46 llibre de text).8) A partir del mapa de la pàg 44 del llibre detext, indica on es troben els principals poblats talaiòtics de les Balears.9) Com eren la societat i l'economia de l'epoca talaiòtica?10) Explica què eren les taules, dins quin període se situen i ones troben les principals.1.2. Les primeres colonitzacions.11) Quins foren els pobles que visitaren les Balears a l'etapa final de la nostra prehistòria, per què hi arribaren i en què consistí larelació que establiren amb els illencs?12) A partir dels dos mapes de la pàg 57 del llibre de text i informació complementària explica: a) Qui eren els fenicis? b) Quin impacte tingueren sobre lesBalears?13) A partir del darrer mapa de la pàgina 59 del llibre de text i informació complementària explica l'impacte de la colonització grega a les Balears.14) a) Cerca informació sobre els cartaginesos b)Explica com influïren els cartaginesos en la societat eivissenca. c) Assenyala l'impacte dels cartaginesos sobre la cultura talaiòtica de Mallorca i de Menorca.15) Què eren els foners, com es...
tracking img