Retórica visual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1133 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Retórica Visual La retórica es lʼhabilitat per expresar-nos amb claredad i poder de convicció Art visual: expresar per mig dʼimatges un discurs Relació entre la literatura i les arts visuals. La revolució del art clàssic (període cíclic...) va implicar la relació entre paraula i imatge (ànfora - Ilíada i Odissea. Aquesta es la relació i el exemple es la primera unió) Desde la antiguitat 2 fraseshan estat molt repetides (per la relacio de imatge i paraules) 1a frase del poeta horaci: “així com es la pintura ha de ser la poesia” 2a Frase de Simónides defeos: “La pintura es com la poesia muda, i la poesia com una imatge que parla. Aquestes dues frases són importants per estar relacionant pintura i poesia, les 2 ajuden a lʼaltra a expresar-se i divulgar-se. Els poetes volen descriureimatges, i els pintors volen ser sintétics representant el q les paraules diuen. En el moment en q la literatura sʼinspira de la pintura, la literatura influix en la pintura. Es aixi com: Quant homero descriu lʼescut dʼaquiles es tanta la minusiocitat q esta donante una imatge visual Aquesta fusió culmina en el renaiximent italià, en aquells moments els poetes volen competir en els pintors representantimatges, i també sorgix la EMBLEMÀTICA: q es la conjunció dʼimatge i paraula. Hi ha una imatge amb una inscripció dalt (amb alguna característica moral a un nivell molt elevat) per a instruir als princeps, i en geroglífics també sʼexplicaven les metàfores. La formula de Horaci va ser un avís important per als poetes perque ajudava a q comprengueren q només unint visualitat i paraula es podia anarlluny La literatura es un fenómen analític, i la pintura es un fenòmen sintètic (de síntesi). Un per un son defectuoses per a trasmetre un misatge, pero si els ajuntem son complementaris i servixen perfectament (art-literatura). La primera versió de la emblematica la va fer arciato a Italia en llatí, açò significa q era important xq el llatí es com el anglés ara. La emblematica agafa eixe caracterintelectual. Al cinema i als mitjos de comunicacio audiuvisual es pot veure la relacio entre paraula i imatge (tb a les eleccions). El art ha deixat de tindre caràcter misatger, els mitjans audiovisuals lʼhan recuperat. Lʼart visual clàssic necesitava de la paraula i viceversa. Pero ara lʼart no es clàssic, i si no teʼl expliquen no lʼentens. La figura del intermediari, desde molt antic ha fet faltaun intermediari per a q explique lʼart perque sino, moltes coses no sʼentenien. El punt culminant de aço es el barroc (sXVII i XVIII) Al s XVI ve lutero i critica la vida dels sants i diu q la matjoria de les coses son mentira. Aleshores ve la contrarreforma. Els misteris son els reductes medievals com el de Elx Eixa activitat interpretativa es esencial en el cristianisme. Com en les portadesromàniques, hi havia gent q no podia veure (miopia, ceguera...) per aixo hi havien encarregats (predicadors) de explicar i ensenyar (aixo no vol dir q hi hagueren capellans q eren mes burros q tacò)

Els colors q utilitzen les imatges cristianes son anteriors a lʼèpoca cristiana (època pagana) com sant jordi o jesucrist resucitat (blanca am creu rotja) senyal dels personatges q han vençut al dimoni.Al saló de regnes en el palau del bon retir (el retiro de madrid eren els jardins del palau) estava als afores de Madrid La Retórica Visual La Seua Funció Cultural Hui dia a lʼesglesia explica en llengua vernàcula (català, castella, francés...) pero en el s.... a part de la llengua vernàcula els extractes de la biblia eren en llatí LA FIGURA DEL INTERMEDIARI El saló de Regnes (al retiro), amb 12lleons de plata i obras dels millors pintors de la época. Felip IV. Empresa de Juan de Borja, estes empreses tenien un jeroglífic. Retòrica com a disciplina del Discurs 2 coses poden explicar la retòrica: - La pràctica i tècnica comunicativa, podem utilitzar qualsevol mètode (persuasius, falsos...) - La disciplina, amb relges que van unida a la disciplina Invenció: Planificació del discurs...
tracking img