Rsc sector hotelero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6967 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
“Les RSC al sector hoteler i les persones”

INDEX

1. Introducció .......................................................................................................................................... 3

2. Empreses hoteleres i la RSC ................................................................................................................ 4
2.1. Estratègies iimplementació...........................................................................................................5
2.1.1. NH Hoteles............................................................................................................................6
2.1.2. Hoteles SolMelià.................................................................................................................13
2.2. Efectes en les persones.................................................................................................................17
2.2.1. Persones internes
2.2.2. Persones col•laboradores
2.2.3. Persones externes

2.3. Beneficis. Marcaempresarial........................................................................................................20

3. Conclusions.........................................................................................................................................21

4. Referències bibliogràfiques................................................................................................................22

5.Annexos..............................................................................................................................................231. Introducció

D’acord amb la tradició, l’empresa es descriu a partir de la funció de producció. L’únic objectiu és l’augment de la producció i la maximització del benefici i és per això que la preocupació tradicional ha estat la teoria dels preus. És a partir dels anys 90 quecomencen a sorgir a Europa idees de començar a canviar la visió d’aquesta màxima i orientar la gestió de les empreses cap a una major cohesió social.

Aquest nou concepte, la Responsabilitat Social Corporativa, apareix degut als creixents problemes amb l’atur i l’exclusió social que aquest creava. I és a partir dels anys 90 que comença a guanyar força de manera constant gràcies a la globalització,l’acceleració de l’activitat econòmica, la consciència ecològica i el desenvolupament de les noves tecnologies.

Un dels grans canvis que va tenir lloc amb aquesta evolució va ser el plantejament de que l’empresa no només està formada pels accionistes sinó que també trobem altres grups d’interès com poden ser els clients, els proveïdors o els empleats.

L’objectiu d’aquest informe és analitzar comles empreses hoteleres introdueixen aquestes polítiques de responsabilitat social en la seva relació amb les persones que formen l’empresa, és a dir, els empleats, els proveïdors i els clients, entre altres, per tal de construir una relació de confiança que alhora generi valor a l’empresa.

Ens centrarem en els grups hotelers NH Hoteles i Sol Meliá, empreses líders del seu sector i veurem comgestionen les RSC i les persones per tal de crear valor de marca.

L’informe comença explicant com les empreses hoteleres introdueixen i gestionen la RSC en les seves organitzacions. A continuació, quines són les polítiques estratègiques de RSC que s’apliquen en dos exemples concrets (NH i Sol Meliá) i com s’executen. En tercer lloc, es descriuen les conseqüències que tenen aquestes estratègiesen les persones relacionades amb les empreses: els empleats, els proveïdors i els clients, entre altres.

D’una altra banda, també s’avaluen totes les conseqüències, tan positives com negatives, que ha causat la implementació de les diferents estratègies de RSC.

Per últim, s’analitzen els aspectes positius d’aquestes estratègies i es relacionen amb el valor que tenen aquestes com a...