Servei social bàsic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3940 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

|1. Introducció .................................................................................................... |Pàg. 2 |
|2. Descripció del Servei Social Bàsic ............................................................. |Pàg. 4 |
| 2.1 Comparació amb la Cartera dels Serveis Socials 2008/2009 ............|Pàg. 6 |
| 2.2 Comparació amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials ......................... |Pàg. 9 |
|3. Relació amb la resta de Serveis Socials de Catalunya i amb altres sistemes de protecció |Pàg. 11 ||...................................................................................... | |
|4. Mapa conceptual .......................................................................................... |Pàg. 14 |
|5. Punts forts i febles de l’organització de Serveis Socials actuals i propostes de millora |Pàg. 15 ||........................................................................................ | |
|6. Bibliografia ....................................................................................................|Pàg. 16 |
|7. Annex |Pàg. 17 ||............................................................................................................ | |

1. Introducció

El nostre grup ha escollit el Centre Obert de la Fundació Privada La Salut Alta del barri La Salut de Badalona. El motiu pel qual vam escollir aquest centre és que es tracte d’un servei d'iniciativa social que realitza una tasca preventiva i socioeducativa en l'àmbit dellleure, on s'hi realitzen diferents activitats lúdiques i educatives. En aquest servei es potencia el procés d'integració i socialització de l’infant, mitjançant la tasca realitzada prèviament a les famílies, en els centres educatius, els professionals dels Serveis Socials i d'altres serveis especialitzats en l'atenció a la infància i adolescència. Seguint aquestes pautes el centre és un delsprincipals serveis on s’afavoreix l’accés a aquelles persones que tinguin més necessitats de millores, ja siguin econòmiques, familiars, socials o d’altres àmbits. Aquestes actuacions les porten a terme mitjançant diferents programes. Un dels motius principals que ens varen fer decantar la balança a favor d’escollir elaborar el treball en aquest centre va ser que com a centre obert, és un dels pocson podem trobar a una treballadora social a la seva plantilla. Aquesta professional fa un seguit de tasques com poden ser el seguiment de casos familiars o escolars, afavorir l’aprenentatge i l’alfabetització de dones i la selecció de les persones que poden assistir al centre.

Un altre motiu que ens va incitar a escollir el Centre Obert de La Salut va ser que ens vàrem trobar amb un delsbarris on hi ha una mixtura social important. Vàrem creure que aquest fet podia ser una situació d’estudi i de més fàcil identificació del diversos grups, ja que és el barri més gran i poblat de la ciutat. Això ens ha ajudat alhora de fer les observacions. Prèviament vam fer una visita al centre, un estudi i una recollida de dades per tal de conèixer la realitat dins del barri. A més a més, ens vainteressar aquest centre perquè la seva finalitat com a servei és molt emprenedor en l’àmbit de l’educació i l’actuació que porten a terme. Aquesta està dirigida a tota la població, per a tal de millorar les relacions i afavorir els canvis socials dels seus habitants en el seu barri, com pot ser la prevenció particular de les causes d'exclusió social i la disminució dels seus efectes, portant-ho a...
tracking img