Sistema constitucional español

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4197 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|[pic] |03.510 Sistema cONSTITUCIONAL espanyol |
| |Semestre set. 2010 - febrer 2011 |
| |Sol. exàmens i proves de síntesi|

Solucions de l’examen i prova de síntesi
del dia 29 de gener del 2011.

Primera part: Test.

Només cal marcar la resposta correcta. NO cal justificar la resposta.

1. Bodin justifica el poder hegemònic de les monarquies.
a) Vertader
b) Fals

2. La constitució normativa és aquella que conté l’estructura real de poder de lasocietat on s’aplica.
a) Vertader
b) Fals

3. El rei Joan Carles I va succeir al general Franco el 29 de desembre de 1978, amb l’entrada en vigor de la Constitució.
a) Vertader
b) Fals

4. La part dogmàtica de les constitucions fa referència a l´organització, competències i funcionament dels poders dogmàtics de l´estat.
a) Vertader
b) Fals

5. Una de lesfuncions principals de la constitució és constituir l´estat.
a) Vertader
b) Fals

6. La Constitució preveu un nombre limitat de senadors de designació reial.
a) Vertader
b) Fals

7.- A més de la província, existeixen circumscripcions electorals especials per a l´elecció de diputats i senadors.
a) Vertader
b) Fals

8.-. Els poders del rei són limitats tanquan necessiten contrasignatura com quan no.
a) Vertader
b) Fals

9.- La constitució espanyola preveu expressament la possibilitat de referèndum per a l´aprovació de lleis ordinàries.
a) Vertader
b) Fals

10.- El caràcter originari del poder constituent significa que no prové de cap altre poder.
a) Vertader
b) Fals

11.- El Dret comunitari és paràmetre deconstitucionalitat i és emprat sovint pel Tribunal Constitucional en aquest sentit.
a) Vertader
b) Fals

12.- Alguns defectes del procediment legislatiu poden ser susceptibles de subsanació i reparació.
a) Vertader
b) Fals

13.- Sols les Corts Generals poden iniciar el procediment de reforma de la Constitució.
a) Vertader
b) Fals

14.- Les sentències delTribunal Constitucional no vinculen només als jutges, sinó a tots els poder públics.
a) Vertader
b) Fals

15.- D´acord amb el principi de successió cronològica, l´acte normatiu posterior pot modificar o derogar l´anterior.

a) Vertader
b) Fals

16.- Els modes de producció normativa del dret comunitari no depenen dels procediments legislatius interns dels estats membres.a) Vertader
b) Fals

17.- El Congrés pot modificar el decret llei mitjançant la presentació d´esmenes.
a) Vertader
b) Fals

18.- La llei marc és una modalitat de delegació legislativa a les comunitats autònomes mitjançant llei estatal.
a) Vertader
b) Fals

19.- Les clàusules d´intangibilitat busquen excloure la possibilitat de reformar algun delspreceptes constitucionals.
a) Vertader
b) Fals

20.- Qualsevol persona que defensi l’interès general està legitimada per a plantejar un recurs d´inconstitucionalitat.
a) Vertader
b) Fals

Segona part: dues preguntes teòriques.

1. El poder constituent i la legitimitat democràtica

El poder constituent és l’origen de la legitimitat democràtica de la constitució.Aquesta conté l'ordenament jurídic fonamental d'una comunitat, i aquest valor jurídic deriva d'una instància preexistent. Des de les revolucions liberals del segle XVIII, aquesta autoritat de la qual deriva el fonament de la validesa jurídica de la constitució, s'anomena poder constituent.

Els orígens històrics i polítics de la constitució, la seva formació i les forces socials que hi han...
tracking img