Sociologia

Páginas: 6 (1323 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2010
QÜESTIONARI PER A L’ELABORACIÓ DE LA PRÀCTICA:

INTRODUCCIÓ:
Hem escollit el grup d’immigrants argentins, i dins d’aquests 6 entrevistes, tres de les quals són de pares (Daniel, Jorge i Mario) i la resta de fills (Diana, Pablo i Paula).

Descrigui la trajectòria laboral i educativa dels pares.

Pel què fa a la trajectòria laboral i educativa dels pares, podem observar que a grans tretstots van iniciar els seus estudis als països de procedència, però per diversos motius alguns d’ells no els van acabar, mentre que d’altres no els van continuar.
En el cas del Daniel va realitzar primària i secundaria a Buenos Aires, i a continuació va iniciar-se en el món universitari en l’àmbit d’arquitectura, tot i així, va tenir que abandonar a causa d’una difícil situació política del seu propipaís. La seva vocació era el cinema, i és per això que mentre estava a Argentina va treballar com a assistent de direcció d’un director de cine, va fer fotografia i llargmatratges. Quan va arribar a Sitges no va poder continuar amb aquestes feines perquè era un immigrant i no tenia suficients recursos, tot i que, quan va marxar de Buenos Aires va ser perquè no hi havia molta feina. Actualmenttreballa en una parada de fira.
En Jorge tampoc va tenir uns estudis molt elevats, ja què, desprès de realitzar un batxillerat especialitzar en arts escèniques va començar arquitectura, però no la va acabar a causa de que el van enviar a la mili. Per ara està estudiant teatre i és propietari d’un cafè teatre.
Finalment, en Mario, té tan sols els estudis de secundària. Va començar a estudiar dissenyindustrial, però ho va deixar i es va posar a treballar a l’administració pública: com a empleat de correus i posteriorment va anar ascendint, fins aconseguir el lloc de telegrafista. Ha treballat en la hostaleria, tot i així, encara ara exerceix de cambrer.

Descrigui la trajectòria lingüística dels pares.

La trajectòria lingüística dels pares no acostuma a ser massa extensa, ja que, parlenla seva llengua, és a dir, el castellà i poc més. Dels tres argentins entrevistats que hem escollit (Daniel, Jorge i Mario) cap d’ells té un mínim de nocions de llengües que actualment són imprescindibles a nivell internacional, com l’anglès.
En Daniel, li va crida força l’atenció el català perquè va comentar que s’assemblava força al portuguès, i tenia una bon coneixement. Mai es va acabar deprendre amb massa rigor l’aprenentatge del català, anomena ser la seva assignatura pendent, tot i haver iniciat un curs de català i per motius laboral ho va haver de deixar. Argumenta que prefereix no parlar-lo massa perquè no vol “destrossar-la”.
D’altra banda, en Jorge, parla principalment el castellà, llengua del país d’origen, i algunes petites nocions del català. Va exercir de professor peròcom que era pocs anys desprès d’ haver-se mort Franco, el català no s’utilitzava en la majoria dels casos, això li va facilitar desenvolupar-se en el món educatiu.
Finalment, en Mario acostuma a parla el castellà i com a segona llengua té l’italià, perquè la seva família es de procedència italiana, i això poc o molt influeix en la hora d’ aprendre qualsevol altre idioma.

Descrigui latrajectòria laboral i educativa dels fills.

Segons la trajectòria escolar i laboral dels fills, veiem que els estudis realitzats són més elevats i per tant, se’n van cap el mercat de treball més ben preparats, però habitualment no es relacionen amb els estudis adquirits.
Un d’ells, la Diana, va començar a estudiar ciències però com que li cridava més l’atenció el cinema i la fotografia, va deixaraquests estudis; i es va posar a estudiar en una acadèmia especialitzada en fotografia i es va poder treure el títol de fotògrafa. Passats uns anys, ho va deixar més de banda i es va posar a treballar al negoci dels seus pares, però, com que no donava massa rendibilitat se’n va anar a treballar en una cafeteria.
En Pablo, té un CFGS de disseny gràfic, va treballar com a tècnic informàtic de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El estado en sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Sociologia
  • Que es sociologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS