Tecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (654 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TECNOLOGIA:
Dossier de pràctiques 0-6

Nom: Verónica Diez Ojeda
Professor: Francesc Ginel
Data: 2 de Decembre de 2011
Curs: 4rt.

TECNOLOGIA:
Índex dossier de pràctiques 0-6

Pràctica 0-pàgina 1-
Pràctica 1 -pàgina 2-
Pràctica 2 -pàgina -
Pràctica 3 -pàgina -
Pràctica 4 -pàgina -
Pràctica 5 -pàgina -
Pràctica 6 -pàgina -

PRÀCTICA 0. Protoboard.

És una petitataula amb molts forats dissenyada per construïr circuits elèctrics. Aquestes taules es troven normalment numerades en els costats per facilitar la col·locació dels components. Les taules es trobenrecestides amb un conductor al llarg de la part inferior ( en files i columnes) que permet el pas del corrent d'una manera específica. Aicí no cal l'utilització del soldador.

PRÀCTICA 2.Control delsentit del corrent. Els díodes

*Objectius: -Conèixer com funciona un díode
-Controlar el sentit del corrent
-Fer un primer muntatje amb una protoboard
-Aprendre ha treballar en equip*Materials
i eines: -Protoboard
-Díode LED
-Resistor de 150
-Cable
-Pila de petaca

*Esquemes: Simbológic:


Descriptiu:

*Procediment: Com podem observar en el dibuix, primer emagafat un LED,
la protoboard, el resistor, la pila i els cables.
Començem a contruir: primer posem el LED a la protoboard seguit del resistor connectant el resistor amb la pila i el mateixamb el LED.

*Comprovació: S'encen el LED, a la primera, cap problema ni complicació.

*Conclusió: En conclusió, em aconsegit el nostre objectiu sense cap problema.

PRÀCTICA 3.Circuit detemporització

*Objectius: -Coneixer el funcionament d'un condensador
-Treballar un circuit amb la protoboard
-Treballar en equip.

*Introducció: En aquesta pràctica veurem el procés de càrregai descàrrega d'un condensador.

*Materials
i eines: -Condensador de 2200
-Resistències de un 1 K ohm i de 150 ohms
-Díode LED
-Pila de petaca
-Protoboard
-Cable

*Esquemes:...
tracking img