Tecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (931 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- COSTOS DE LA TECNOLOGIA:
1-Econòmics: Limita l’accés a la tecnologia, ja que no tothom s’ho pot permetre. Els projectes de gran ciència tenen un cost immens i un benefici a llarg termini, i noinstantani, cosa que provoca les critiques.
2-Socials: Amb el 1r teler automàtic, van provocar l’augment del atur. Els robots industrials, fan que l’atur augmenti. L’aplicació de la tecnologia provocacanvis socials, atur, reciclatge de treball..etc.
Apareix la nevera(electrodomèstic), podem comprar el menjar un dia i mantenir-lo més temps, modifiquen les rutines de compra i guanyem hores, etc..- Treball de la dona.
3-Ambientals:
A).Impactes: Alteració per part de l’home dels processos del medi.
·Contaminació: Alliberament de contaminants, de substàncies que inicialment no hi eren enel medi o bé que si hi era estava en menor concentració.
-Química:Afecta a l’atmosfera, aigua i sol.
Gas hivernacle, del NF3 en la construcció de pantalles planes
-Lumínica
-Sonora: Trànsit,obres, activitats d’oci..etc. Provoquen malalties de tipus nerviós.
-Radioactiva:Les proves mediques tenen risc.
·Interferències: Posar-se al mig d’un procés natural
Interposició en la dinàmica deerosió, transport, sedimentació...etc. Podem modificar el paisatge.(Port olímpic)
B).Aparició de riscos: risc= Qualsevol situació susceptible d’interacció desfavorable per a l’home, els seus bens oels seus recursos.
·L’ús de la tecnologia: Risc antropogènic, el fet de anar amb cotxe comporta riscos. Hi ha conductes humanes que amplifiquen aquest risc. Valorem un risc a partir de 3 factors:E=exposició, proporció de població exposada al fenomen.
R=P·E·V V= vulnerabilitat, susceptibitat de ser afectat pel fenomen.
P= perillositat, Probabilitat d’ocurrència del fenomen en undeterminat període de temps
C).Consum de recursos naturals: recurs=Qualsevol be d’interès per l’home, ja sigui pel consum directe, per la producció d’altres bens o per a l’obtenció d’energia.
Ex. 1...
tracking img