Tecnologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1126 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 26 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMENTARI RESUM DEL TEMA 2

Aquest segon tema té la finalitat de situar l’estudi de la Tecnologia Educativa als mitjans de l’educació, per a fer-ho ens em fixat en els mitjans d’ensenyança, amb la finalitat d’analitzar les necessitats de l’aprenentatge i la presa de decisions sobre la selecció del contingut, la metodologia i l’avaluació de totes les propostes educatives.

Tal com he dit, elque preteníem en aquest tema era clarificar que són els medis o materials d’ensenyament i la seva rellevància en els processos d’aprenentatge.
Els medis i tecnologies de la informació i comunicació han segut i jo crec q segueixen sent, la peça clau dels canvis culturals i socials. A traves dels mitjans els sers humans hem anat construint el que diem enramat sociocultural del nostre passat i de lacivilització actual.
Finals del segle XIX i principis del XX, va ser una època plena de descobriments i creacions tecnològiques: el telègraf, la ràdio, la fotografia, el fonògraf, la cinematografia, ... també es varen crear les pel·lícules i les fotografies.

L'ús pedagògic dels mitjans audiovisuals en els processos educatius, ha estat menor del que cabria esperar. Però a tot això hi ha unaexplicació, perquè existeixen molts factors que a les escoles no els ha facilitat l’aplicació d’aquests mitjans audiovisuals d’una manera més habitual en les classes, com per exemple els costos econòmics d'aquests mitjans, la dificultat de produir i elaborar materials audiovisuals per part dels docents i alumnes, la falta de formació adequada per part del professorat,.. etc.

Des de el meu punt devista, la utilització de les tecnologies digitals amb fins educatius prometen obrir noves dimensions i possibilitats en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Alguns dels mitjans que es tindrien que utilitzar més habitualment a les aules, serien els mitjans manipuladors (conjunt de recursos i materials que es caracteritzarien per oferir als subjectes una manera de representació del coneixementde la naturalesa, com per exemple, el material de l’entorn, com els minerals, els animals...etc); els mitjans textuals (que empren principalment els codis verbals, produïts per algun tipus de mecanisme d'impressió, com per exemple el llibre de text, que més endavant parlaré sobre la utilització que deuria de tenir avui dia); els mitjans audiovisuals (a través de representacions de missatges ambicones a través d'un suport elèctric); els mitjans auditius (aquells recursos i materials que empren el so); i per últim els mitjans informàtics (com per exemple l’ordinador).

Es creia que en la mesura que els mitjans incorporessin un major nombre d'elements gràfics, sonors i icònics augmentaria la motivació de l'alumnat i, en conseqüència, el seu rendiment en l'aprenentatge. Efectivament, lesnoves tecnologies estan substituint cada cop més a l’antic “llibre de text”, ja que són més atractives per a tot el món i fan l’ensenyament més fàcil i dinàmic, així també enriquiran les possibilitats expressives i comunicatives dels nostres alumnes alhora que incrementarà el seu desenvolupament cognitiu, sensoriomotriu i afectiu.

En aquest tema també hem tractat sobre el currículum escolar iels medis, així doncs, es desenvolupen algunes idees sobre el paper i funcions que juguen els denominats materials curriculars (llibres de text, guies didàctiques, quaderns, fitxes, vídeos didàctics, programari educatiu, diapositives, etc.) en els processos d'ensenyament en el context escolar.

Avui dia és impensable desenvolupar qualsevol activitat educativa sense recórrer ni recolzar-se en algund'aquests materials i mitjans pedagògics. Per exemple, els periòdics i revistes, la televisió, els CD’S, Internet, els programes de ràdio..., són mitjans de comunicació o tecnologies de la informació elaborats amb finalitats no precisament pedagògiques, sinó que tenen la finalitat d’entretenir, informar i vendre. No obstant, si adeqüem bé aquests mitjans al currículum, poden representar...
tracking img