Teorema de fermat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (477 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pierre de Fermat va néixer a Beaumont-de-Lomanha, Gascunya  el 1601i va morir a Castres el 1665. Fermat va ser un advocat i matemàtic. Fermat va sobresortí pels seus treballs matemàtics. Va estudiara Universitat Tolosa de Llenguadoc. Desprès va anar a Bordeus on va començar a treballar en els seus projectes matemàtics.

Fermat va ser juntament amb René Descartes un dels principals matemàticsde la primera meitat del segle XVIl. 

Fermat era important en la matemàtica gracies a que va descobrir el càlcul diferencial abans que Newton i Leibniz tambe va ser co-fundador amb Pascal de lateoria de probabilitats i juntament amb Descartes van descobrir el principi fonamental de la geometria analítica. 

També Fermat és un dels matemàtics més conegut per les seves aportacions a la teoriade la matemàtica i els seus càlculs dels nombre prims i també el seu millor treball que es conegut pel nom de Últim Teorema de Fermat, que va tenir preocupats als matemàtics durant casi 350 anys,fins que dos matematics Andrew Wiles ajudat per Richard Taylor, van acabar de demostrar el teorema en any 1993.

Enunciat del Teorema de Fermat

Fermat va realitzar un teorema que va estar 350 anyssense resoldre fins que dos matematics el 1993 va quedar resolt per Andrew Wiles i Richard Taylor.

El Teorema va ser conjeturat per Pierre Fermat i aquet teorema deia que :

Si n és un nombreenter major que 2, llavors no hi ha nombres naturals a, b i c, tal que es compleixi la igualtat (a, b> 0): 

[pic]

Conjetura De Fermat

Intents de Demostració

Aquest vas ser alguns matemàticsque van intentar resoldre el teorema de Fermat.

·Pierre de Fermat: Va ser el matematic que va avançar sobre el teorema i va demostrar que el cas n=4 usant la técnica del descens infinit , unavariant del principi de l’inducció.

·Leonard Euler: Va demostras el cas n=3.

·Sophie Germain: Despres aquest matematic va demostrar que :
El cas 1: Cap dels x, y, z es divisible per...
tracking img