Termodinàmica

Páginas: 3 (637 palabras) Publicado: 11 de junio de 2011
Termodinàmica

Termodinàmica: Part de la Física que estudia la calor, el treball, l’energia i els canvis que ells produeixen en els estats dels sistemes.

Termes bàsics

Sistema: Part del’univers que és objecte d’estudi.
Entorn, voltants, medi ambient: part del univers afectat.


-Obert: Pot intercanviar matèria i energia
Tipus de sistemes -Tancat: No hi ha intercanvi de matèria-Aïllat: No hi ha intercanvi de materia ni energia

Variables i funcions d’estat

Els sistemes es presenten de diferents formes ⇒ESTATS, caracterizats per VARIABLES termodinàmiques (p.ex: T, P,V, m, composició química, ...)
1) Quan assignem valors a unes quantes, els valors de la resta queden automàticament fixats.
2) Quan canvia l’estat d’un sistema, els canvis d’aquestes funcions nomésdepenen dels estats inicial i final del sistema, no de com es produeix el canvi.

ΔX=Xfinal-Xinicial

Equacions d’estat: Relacionen funcions d’estat (ex: PV = nRT)

Tipus de variables:Intensives
-No depenen de la quantitat de matèria del sistema
-Ex.:T,P
-No son aditives

V=Vn U=Un PM=mn…
Espai de configuracions

Extensives
-Depenen de la quantitar de materia del sistema-Ex.:m,V, U
-Són aditives

Sistema en equilibri

Un sistema en equilibri és el que, en absència de influencies externes, manté les seves variables i funcions termodinàmiques invariants en eltemps. És a dir, per a que canviï una de les seves variables, ha de canviar, per influència externa, alguna altra.
Quan alguna de les variables d’estat canvia amb el temps
ΔX= Xfinal –XinicialPROCÉS termodinàmic

Isoterm (T constant)
Isòbar (P constant)
Isocor (V constant)
Adiabàtic (Q = 0)
Tipus de Cíclic (estat final = estat inicial)
procesos Reversible
(sistemasempre infinitesimalment pròxim a l’equilibri; un canvi infinitesimal en les condicions pot invertir el procés)
Irreversible: des d’estat de no-equil., cap a equil.)
(Un canvi infinitesimal en les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica
  • Termodinamica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS