Trtertretretretre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (262 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Per a respondre aquesta qüestió és necessari utilitzar el vídeo i l’article indicats en aquest enunciat.
En els apunts podem veure dues conceptualitzacionsdiferents sobre el poder. El poder estratègic o el jurídic. En el vídeo del debat entre Chomsky i Foucault podem apreciar, entre altres aspectes, dues concepcionssobre el poder.
Per una banda trobem les argumentacions de Chomsky que descriu el poder com a quelcom que posseeixen determinades institucions, com a quelcomrepressiu i negatiu. Per altra banda, la posició de Foucault és més àmplia, doncs presenta el poder com a quelcom estès per tota la societat, com a quelcom que no éspossessió d’unes institucions localitzades, quelcom productiu i relacional.
En aquesta pel·lícula podem copsar fàcilment el paradigma jurídic: si es determina quel’acusat és culpable, pagarà amb la seva vida. En aquest apartat ens fixarem en el paradigma estratègic, aquell que és productor de realitat.
• A l’inici, abansde la votació, la majoria dels membres del jurat mantenen una mateixa visió sobre el cas. A quin tipus d’explicacions, discursos i institucions recorren per adeterminar la validesa (veritat o no veritat) d’aquesta visió? Són argumentacions basades en el que és individual o en el que és social? Podem dir que existeix UNAveritat del cas?
• Durant l’acció de la pel·lícula hi ha un rerefons que gira en torn de la idea de justícia. Què s’entén a la pel·lícula per un veredicte “just”?Quin camí han de seguir per aconseguir emetre’l? Quins problemes presenta? Responeu aquestes preguntes reflexionant sobre si podem parlar de justícia més enllà
tracking img