Turismo rural

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1211 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sol·licitud i Declaració Responsable per a la inscripció d’allotjaments de turisme rural al Registre de Turisme de Catalunya (RTC)


Tipus d’allotjament turístic i tràmits


I. Tipus d’allotjament

|Turisme rural |


II. Modalitat de tràmit

| Alta|Modificació | |
| | | |
| |Canvi de denominació |Canvi de grup|
| |Canvi de titular |Canvi de modalitat |
| |Canvi de capacitat | |


Dades d’identificació i localització


I. Dades delpresentador (en cas que sigui diferent del titular o representant)

|Nom o entitat presentadora |
|      |
|DNI/NIE/NIF|Telèfon |Adreça electrònica |
|      |      |      |


II. Dades del titular/empresa explotadora

|Nom o raó social|DNI/NIE/NIF |
|      |      |
|Polígon industrial |Nau |
|     |      |
|Tipus de via |Nom de via |Número |Pis |
|      |      |      |     |
|Seleccioneu una opció: | Catalunya | Fora de Catalunya | |
|Província |Comarca |
|      |     |
|Municipi |Població |
|      |      |
|Codi postal |Telèfon|Fax |
|      |      |      |
|Adreça electrònica |Web |
|     ...