Ud. educació física

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1700 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

La realització d’aquesta sessió educativa per tractar el tema de la diversitat dins d’un aula de primària, ve proposada per la professora encarregada d’aquest contingut i inclòs en la matèria Ensenyament i Aprenentatge de l’Educació Física II. La tasca consisteix en fer una planificació d’aula sobre el tema abans comentat, partint d’algun dels diversos llibres que ella ens vaproposar o d’altres que tinguéssim al nostre abast.

Sota aquesta premissa, totes les integrants del grup iniciem la recerca i decidim utilitzar un llibre escrit per Àngels Ponce (2005), i amb el títol QUÈ LI PASSA A AQUEST NEN? La nostra elecció va ser deguda a les explicacions clares, senzilles, entenedores i documentades que aquest llibre empra per explicar als nens quan pregunten: Què ésuna discapacitat? D'on ve? Per què passa?

No obstant això, vam veure que aquest llibre està escrit per a nens sense utilitzar un llenguatge infantil, però fent-lo entenedor per a ells. De fet, explica amb dibuixos, historietes i textos senzills què són les discapacitats, les causes que les provoquen, la diferència entre les discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials i d'altresmalalties com l'epilèpsia, la diabetis o la hiperactivitat.

A més a més, serveix de guia per a què els adults puguin tractar el tema de les discapacitats amb els nens, i des de l’àmbit educatiu és especialment útil perquè no només explica què són les discapacitats, sinó que també tracta d'interpretar els sentiments, comportaments i emocions dels qui les pateixen.

Per tot això programem la sessióen dues hores aproximadament, sense especificar el grup diana al qui va adreçat ja que veiem que pot ser introduït en qualsevol curs.
Hem dividit la sessió en una part més “teòrica”, per introduir els alumnes en el tema de la diversitat, i en una altra més pràctica en la qual es treballarà de foma empàtica, a partir de les activitats proposades i les seves adaptacions.

JUSTIFICACIÓ DE LASESSIÓ

El motiu principal pel qual fem aquesta activitat és per explicar els handicap als nens des de la idea de la diversitat i fer-los entendre que: “el que és normal, és ser diferent”.
Pensem que oferint informació als nens sobre el tema els donem l’oportunitat de no veure la discapacitat com un “problema” sinó com una cosa que hi és i forma part d’una persona que és molt més que aquestadificultat.

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA A LA DIVERSITAT

Introduirem el tema tractant perquè s’adonin que al seu voltant existeixen un munt de coses diferents fent preguntes com:
-totes les cadires són iguals?
-quants jerseis tens idèntics a l’armari?
-les plantes, els arbres, tenen les mateixes fulles?
-com es mouen els animals per la terra?.... i els peixos?.... i elsocells?

Seguidament a les valoracions que ens presentin els nens podem introduir el tema central, dient-los que enmig d’aquesta diversitat vivim les persones i tampoc no n’hi ha dues que siguin iguals; definir característiques físiques i d’altres que no es veuen. (ex. Explicar-les que tots tenim sang a les venes, però que hi ha diferents tipus). A més recordar que les persones tenim les nostreslimitacions, coses que no sabem fer o que ens costen més, i les nostres capacitats, les que sí que ens surten o en les quals destaquem.

Activitats
1. Retallar d’una revista, diari.... un fotografia d’algun nen i comentar quines coses poden tenir en comú amb nosaltres i quines diferències.
2. Fer un llistat de coses que saben i de les que no.

Arribats a aquest punt entrem plenament enel tema central explicant què és una discapacitat, tractant de fer-los entendre que poden limitar les nostres capacitats d’aprendre les coses, entendre-les o fer-les, però mai no anul·laran ni disminuiran la persona.

A continuació realitzar una definició, classificació i activitats de les diferents discapacitats. Exemple:

1. Discapacitat Física, és la que afecta alguna part visible...
tracking img