A idea kantiana da ilustracion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1178 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A idea kantiana da ilustración
Kant naceu en 1724 na capital da Prusia oriental. En 1740 co comezo do reinado de Frederico II o Grande ingreso una Universidade de Könisberg onde estudou durante 6 anos. Pouco despois de finalizar os estudos, converteuse en profesor de dita Universidade ata 1797. Kant demostrou unha formación integral xa que impartiu cursos de diversas materias. Desde o ano quecomezou a sua vida docente ata 1769, foise afastando do sistema filosófico de Wolf, proceso que se acelerou cando leu as obras de Hume y Rousseau.
Os anos mais productivos e brillantes de Kant comezaron coa publicación da sua obra Critica da razón pura, que esta entre as obras principais de Kant como tamen Critica da razón pura, Critica da razón practica, critica do xuizo e Que é a ilustración?.Cando tivo lugar a Revolucion Francesa, Kant foi un gran entusiasta desta porque porfin asistia a materialización dos ideais de racionalidade e emancipación que veneraba.Kant, viu na Revolucion o inicio dunha nova época de liberdade e xustiza. Mentres tanto, en Prusia falecia o monarca Frederico II o Grande e chegaba o poder Frederico Guillerme II que se opuxo as ideas da ilustración. Kant morreuen 1804 en Könisberg e o seu enterro se converteu nunha impresionante manifestación popular.
Cando nos referíamos o termo de ilustración, definese como a metáfora da luz para indicar que as tebras da ignorancia quedaran atrás e que a partir daquel momento , a razón brillaría en todas as partes. A grande impulsora deste optimismo foi a burguesía, pero a formación da Ilustracion foi un procesolongo e moi dificultoso. Tivo as suas raíces na euforia intelectual do Renacemento, no racionalismo de Descartes e no pensamento empirista ingles. A ilustración francesa seguiu o camino aberto pola Ilustracion inglesa acendida por Locke e Newton. En alemañan, Kant ve a Ilustracion como a saida do ser humano da idade infantil, entendendo por esta idade infantil un periodo no que o humano é incapaz deutilizar a razón sen a dirección de outro. Os grandes temas da ilustración son:
-A confianza no poder da razón: a razón se considera unha ferramenta eficaz e única para resolver todos os problemas humanos. A razón é unha luz esclarecedora e autosuficiente que libera o ser humano dos prexuizos e das tradicions.
-Fe no progreso científico: A razón humana capacitanos para coñecer as leis danatureza e para intervir nela en beneficio propio. Os ilustrados teñen un profundo optimismo no corazón, que cre na bondade do ser humano e na posibilidade de alcanzar unha felicidade xeral.
- O Deísmo: Moitos ilustrados son deístas, é dicir, aceptan unha relixion sometida o criterio da razón. A razón indica a necesidade dunha Causa Primeira explicativa do mundo, unha intelizencia creadora e ordenadorado Universo e este ser é un Deus que non altera o curso da sua obra natural nin amosa un coidado cotian da vida dos seres humanos.
-Apoloxia da tolerancia: Os ilustrados defenden a necesidade de respectar os diversos tipos de ideas e relixions.
-Necesidade da educación: A educación, instrumento clave do progreso conduce o ser humano desde a ignorancia ata a plena realización persoal e social.A educación ilustrada converte o alumno nunha persona capaz de ser valer da sua propia razón.
-Critica do poder político: O poder non é un dereito hereditario, senon que se orixina na nación soberana. Locke xa xustificara e lexitimara a submision do Rei o Parlamento e a separación.
A ilustración xermanica caraterizase porque na sua cultura universitaria ten mais luberdade de pensar , investigare publicar. No pensamento alemán previo a Kant destacan Leibniz, Lessing e Wolff o cal é racionalista.Esta ilustración esta apoiada polo ser rei Federico II o Grande , que se caracteriza por ser un déspota ilustrado, un rei filosofo. A Ilustracion xermanica foi mais tardia, menos violenta e mais reflexiva e critica no pensamento.

Os antecedentes de Kant son:
-Platon xa que as suas “Ideas”...
tracking img