L’efecte stroop

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (688 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’EFECTE STROOP

Resultats
Els resultats obtinguts en l'experiment de l'Stroop clàssic mostren la diferència entre els encerts i el temps de reacció quan els subjectes fan la tasca per primera isegona vegada. En aquest experiment han participat 5 subjectes de diferents edats que no coneixien l’experiment prèviament. Se’ls deixava un marge de 5 minuts entre prova i prova.

Primera prova:Observant aquests gràfics veiem que els subjectes es prenen bastant temps a l’hora de respondre a cada estímul visual, tant si són congruents com incongruents. Tot i així en el cas dels congruents hiha més temps de reacció i per tant cap error. I en el cas dels incongruents apareixen certs errors, 9 en la suma dels 5 participants, ja que la persona s’avança en la resposta a l’hora de contestar ifalla perquè llegeix la paraula en comptes de fixar-se en el color.


Segona prova:

En aquests gràfics es mostra el temps de reacció i els errors de la segona vegada que els subjectes realitzenla prova. Es pot veure com augmenten els errors en els estímuls congruents ja que baixa el temps de reacció, i en els incongruents, al fixar-se més i prendre més atenció, fa que augmenti el temps dereacció però disminueixin els errors.
Es pot observar que el temps de reacció influeix en que la persona produeixi més o menys errors, ja que sovint s’avancen a l’hora de contestar. De totes maneresel temps de reacció baixa a la segona repetició perquè el subjecte ja ha après com funciona la tasca i, per tant, està més alerta dels estímuls incongruents.

Discussió
Stroop va voler demostrar ambaquest experiment la interferència semàntica entre processos automàtics i processos controlats i amb aquesta finalitat va construir una tasca en la que els subjectes havien de dir el color de latinta amb què estava escrit el nom d’un color. L’estímul seria congruent quan el nom de la tinta correspongués amb la paraula escrita i incongruent quan no hi hagués coincidència.
Per un adult la...
tracking img